Update bouw Kerkwegbrug Anna Paulowna

Eind november 2018 zijn we begonnen met het vervangen van de Kerkwegbrug in Anna Paulowna. Sinds die periode ligt er een noodbrug voor het auto- en fietsverkeer. Naar verwachting is de nieuwe brug medio juni 2019 klaar.

Kerkwegbrug in aanbouw

Voortgang

De vervanging van de Kerkwegbrug vordert gestaag. Het eerste beton is gestort en de benodigde damwanden zijn geplaatst. De komende weken worden die werkzaamheden afgerond. In de tussentijd wordt het staalwerk opgepakt en worden de diverse onderdelen van de brug gemaakt. Naar verwachting wordt eind mei het nieuwe brugdek aangebracht en kan het autoverkeer vanaf begin juli weer van de brug gebruik maken.

Stremming Kerkweg

Door het verleggen van de hoofdwaterleiding is op woensdag 15 en donderdag 16 mei de Kerkweg in zijn geheel afgesloten. Hoenderdaell en ’t Veer zijn alleen via de provinciale weg bereikbaar. Voor deze stremming wordt tijdig bebording aangebracht en zijn de aanliggende woningen en bedrijven geïnformeerd. De illustratie geeft het gebied van de werkzaamheden aan.

afsluiting Kerkweg Anna Paulowna