Kleinere editie Polderse Kermis blijft in de Spoorbuurt

De Polderse kermis wordt dit jaar kleiner in omvang en krijgt een lokaal karakter. Dat is de afspraak die is gemaakt tussen de gemeente en de ondernemers, na overleg met verschillende inwonersgroepen. Met deze afspraken kan de kermis in de Spoorbuurt blijven.

De toekomst van de Polderse Kermis

Het college kwam vorig jaar tot de conclusie dat het evenement de Polderse Kermis vanwege zijn omvang en duur niet langer gehouden kon worden in de Spoorbuurt van Anna Paulowna. De afgelopen jaren is het evenement steeds groter geworden, net als het aantal bezoekers. Dit was een te grote belasting op het leefklimaat van de wijk en hiervoor is de locatie niet langer geschikt.

Langlopende traditie

Aan de andere kant is de gemeente zich bewust van de langlopende traditie in de Spoorbuurt. Over de toekomst van de Polderse Kermis zijn diverse gesprekken gevoerd met de twee ondernemers uit de Spoorbuurt en met verschillende inwonersgroepen uit Anna Paulowna. Er is gezocht naar een alternatieve locatie voor het evenement maar deze zoektocht heeft niet geleid tot een passende en gedragen oplossing. Om die reden zijn alle partijen nogmaals met elkaar om tafel gegaan.

Gemaakte afspraken

De wens van de ondernemers was het behouden van de Polderse Kermis in de Spoorbuurt. Zij hebben zich bereid getoond om daarvoor actief de samenwerking op te zoeken met elkaar en met de gemeente. Gezamenlijk zijn de partijen van mening dat het organiseren van een kleinere editie van de Polderse Kermis de beste keuze is. Dit houdt in dat er geen buitenpodium met artiesten is en dat minder bezoekers dan in de voorgaande jaren worden toegelaten. Er worden ook afspraken gemaakt over onderwerpen zoals geluid, openingstijden en schoonmaak, met als resultaat een kermis voor alle Poldernaren.