Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijkteam Hollands Kroon

Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over uw woonsituatie, (huiselijk) geweld, echtscheiding, verslaving, eenzaamheid of overlast? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij de opvoeding van uw kind(eren)? Met deze en andere vragen kunt u bij het wijkteam terecht. Wij bieden professionele en concrete hulp. We denken met u mee. Het doel is dat u zelf weer verder kunt.

Het wijkteam werkt samen met u stap voor stap aan een oplossing. Eerst zetten we de zaken met u op een rijtje. Vervolgens kijken we wat er nodig is. Wat kunt u zelf oppakken? En waarvoor kunt u een beroep doen op uw eigen omgeving? Heeft u behoefte aan deskundig advies, bijvoorbeeld bij de opvoeding van uw kind(eren) of u zoekt woonbegeleiding? Ook kijken we of er specialistische zorg nodig is. We maken een plan van aanpak. Bent u het daarmee eens, dan gaan we samen aan de slag.

En wilt u de zorg zelf organiseren via een persoonsgebonden budget, is ook dat mogelijk. Ook daarmee helpt het wijkteam u verder. De wijkteams in Hollands Kroon worden, in opdracht van de gemeente, georganiseerd door Incluzio Hollands Kroon.

Zo meldt u zich aan

Er zijn drie manieren waarop u uzelf kunt aanmelden:

  • U vult het contactformulier in. Het wijkteam neemt contact met u op om een afspraak te maken.
  • U neemt telefonisch contact op met ons via 088-321 5000. Het wijkteam is telefonisch bereikbaar van 9.00 - 13.00 uur.
  • Binnenkort houdt het wijkteam weer spreekuren. Waar en wanneer dit is laten wij u weten op deze website.

Privacy

Rondom privacy en gegevensverwerking hebben de gemeente Hollands Kroon en de wijkteams duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met uw gegevens.

  • U geeft toestemming.
  • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor passende dienstverlening.
  • U heeft zelf regie over uw eigen dossier.
  • Uitgangspunt van het privacybeleid is dat uw veiligheid en/of die van uw omgeving niet in gevaar komt.

Hulp en ondersteuning door de wijkteams is gratis. Ook voor het gebruik van de basisvoorzieningen betaalt u niets. Als we u doorverwijzen voor aanvullende en/of specialistische zorg, dan betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen. De wijkteammedewerker kan u hierbij wegwijs maken.

Bij de vier wijkteams werken professionele hulpverleners met veel ervaring op het gebied van jeugdzorg zoals ambulante begeleiding, dyslexiezorg en respijtzorg en maatschappelijke ondersteuning zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp en woonaanpassingen. Zij zoeken samen met u naar passende hulp en ondersteuning. De wijkteams werken nauw samen met verschillende zorginstellingen en organisaties in de kernen. Met huisartsen, wijkverpleging, consultatiebureau en de GGZ bijvoorbeeld. Maar ook met scholen en woningcorporaties.

Daarnaast werken de wijkteams samen met organisaties die basisvoorzieningen aanbieden. Alle inwoners van Hollands Kroon kunnen hiervan gebruikmaken. Kijk voor meer informatie onder bijzonderheden.

Behalve de wijkteams zijn er in de gemeente Hollands Kroon allerlei basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk aan de inzet van vrijwillige GGZ-maatjes, huisbezoeken aan ouderen, opvoedspreekuren, schoolmaatschappelijk werk en ondersteuning van de mantelzorg. Ze helpen u zelfredzaam te blijven, stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten en elkaar een handje helpen, en voorkomen dat mensen in de problemen komen. Met twaalf van deze organisaties heeft het wijkteam afspraken gemaakt over het aanbod van deze basisvoorzieningen. We werken nauw samen. Wilt u meer informatie over deze basisvoorzieningen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie