Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)

Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking moeilijk zelfstandig redden in huis? Of heeft u moeite om zelfstandig te reizen en activiteiten te ondernemen? Dan heeft u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat kunt u zelf doen?

Bekijk uw eigen mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Denk hierbij aan iemand in uw netwerk om een boodschapje voor u te doen. Of om zelf een bedrijf te benaderen om dat drempeltje te verwijderen. Tips en ideeën vindt u in de Hulpwijzer.

Basisvoorzieningen

In de gemeente Hollands Kroon zijn er allerlei basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk aan de inzet van vrijwillige GGZ-maatjes, huisbezoeken aan ouderen, en ondersteuning van de mantelzorg. In het groene blok vindt u meer informatie over de basisvoorzieningen.

Wijkteam Hollands Kroon

Ook kunt u met uw hulpvragen terecht bij het wijkteam. Hier werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg, welzijn, wonen en onderwijs. Zij helpen u verder. De medewerker van het wijkteam zoekt samen met u naar een oplossing en biedt concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt en, met wat hulp, uw problemen kunt aanpakken.

Uw hulpvragen

U kunt voor alle vragen waar u zelf niet meer uit komt, bij het wijkteam terecht.

U kunt denken aan de volgende hulpvragen:

  • aanpassingen aan uw woning;
  • hulpmiddelen, zoals scootmobiel, rolstoel of tillift;
  • hulp bij huishouden;
  • ondersteuning bij het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven;
  • ondersteuning bij praktische en cognitieve vaardigheden.

Contact

Heeft u een vraag voor het wijkteam? Neem dan contact met ons op.