Veel gestelde vragen over de leerplicht

De meest gestelde vragen over de leerplicht

Mag ik mijn kind buiten de vakantie mee nemen op vakantie?

Nee, u mag uw kind niet buiten de schoolvakanties om van school houden. Gebeurd dat wel, dan kunt u een boete krijgen.

Soms kunnen gezinnen, vanwege het werk van ouders, niet in de schoolvakantie op vakantie. Er kan dan toestemming gevraagd worden bij de directeur van de school. Dit kan alleen als u een beroep heeft dat seizoensgebonden is bijv. horeca of bloembollensector. U hebt dan te maken met piekdrukte in de schoolvakanties of u loopt een groot deel van uw inkomen mis. Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • Toestemming vragen moet minimaal 8 weken van te voren.
 • Er mag 1x per schooljaar 10 dagen vrij gegeven worden.
 • Niet de eerste 2 weken na de zomervakantie
 • U kunt in geen enkele schoolvakantie 2 weken achtereen met het gezin op vakantie
 • U kunt bewijzen dat u in geen enkele andere schoolvakantie 2 weken achtereen op vakantie kunt.

Mag mijn kind een dag missen voor een huwelijk of begrafenis?

Bij een begrafenis of een huwelijk kunt u toestemming vragen bij de directeur van de school. Heeft u een bijzondere gebeurtenis en wil u langer dan 10 dagen vrij vragen, dan moet u ook toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Er kan vrijstelling gevraagd worden wanneer een kind niet naar school kan. Er zijn 3 soorten vrijstellingen mogelijk:

1. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar

Met 5 jaar moet een kind naar school (leerplicht). Soms kan een kind het dan nog geen hele week volhouden, een kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Als een kind dan niet naar school gaat, moet dat wel gemeld worden bij de directeur. Is dat niet genoeg, dan kan er bij de directeur gevraagd worden of er nog 5 extra uren bij mogen. Totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn.

2. Vrijstelling inschrijving op een school

Vanaf 5 jaar moet elk kind staan ingeschreven op een school. Is er om een bepaalde reden vrijstelling nodig, dan kan dat gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. Zo’n vrijstelling geldt dan voor 1 schooljaar.

Wanneer mag er zo’n vrijstelling aangevraagd worden?

 • Bij ziekte of een stoornis, zoals psychische klachten, hiervoor is wel een verklaring van een arts nodig
 • De school in de buurt heeft niet uw geloof
 • Als de leerling in het buitenland naar school gaat, hiervoor moet u wel bewijs hebben.
 • U woont en werkt niet op 1 plek, bijvoorbeeld bij het circus of de kermis.

3. Met goede reden niet naar school

Soms zijn er moment dat uw kind niet naar school hoeft. We noemen dat ‘geoorloofd schoolverzuim’. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte
 • huwelijk
 • begrafenis
 • vanwege het geloof
 • schorsing

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Je hebt dan een diploma havo, vwo, mbo 2 of hoger. De overheid wil dat zo veel mogelijk leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom is er na de leerplicht kwalificatieplicht.

Kun je vrijstelling krijgen van de kwalificatieplicht?

Dat kan alleen als uw kind:

 • Een diploma of getuigschrift van de praktijkschool hebt. Uw kind kan dan een programma volgen dat past bij het niveau
 • Op een speciale school zit omdat het zeer moeilijk leert of een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking hebt.
 • Op grond van de leerplichtwet een vrijstelling hebt gekregen waarbij er geen inschrijving nodig is voor een school.

Wat gebeurd er als uw kind zonder diploma van school gaat?

De gemeente krijgt een melding van school als uw kind stopt met een opleiding zonder startkwalificatie. De leerplichtambtenaar of de RMC medewerker gaat dan in gesprek met uw kind,met u, en school. Ze willen proberen om je toch naar school te laten gaan. Lukt dat niet, dan wordt er gekeken wat dan beter is, werken of een combinatie van werken en school. Ben je ouder dan 18 jaar, dan hoeft u niet meer mee op gesprek. Soms is er hulp nodig van bijvoorbeeld jeugdzorg. Als het nodig is, worden zij ingeschakeld.

Is uw kind nog geen 18 en gaat het zonder geldige reden niet naar school, dan kan er een boete worden gegeven.

Moet uw kind stage lopen bij een bol-opleiding?

Als de stage een onderdeel is van de opleiding dan is uw kind verplicht om zich aan de regels te houden. Vaak is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Er wordt dan praktijkervaring opgedaan.