Jeugdzorg

Heeft u hulp of zorg nodig voor uw kind? Of heeft u problemen met de opvoeding van uw kinderen? Dan heeft u wellicht recht op hulp uit de Jeugdwet.

Wat kunt u zelf doen?

Als ouder heeft u vaak veel vragen en weet u het soms 'even' niet meer. Het is ook best ingewikkeld. U kunt dan mogelijk binnen uw eigen directe omgeving terecht voor tips en/of ondersteuning. Ook zijn er op het internet veel sites te vinden waar een breed scala aan vragen wordt beantwoord en waar u informatie, tips en trucs kunt lezen rondom opvoeden en opgroeien.
Enkele voorbeelden:

  • Opvoeden.nl: op deze site vindt u informatie over alle opvoedingsfases en over veel verschillende onderwerpen.
  • Jmouders.nl: op deze site vindt u veel informatie en tips met betrekking tot opvoeden en opgroeien.

Basisvoorzieningen

In onze gemeente zijn allerlei basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk aan cursussen of inloopspreekuren over opvoeden en opgroeien of hulp bij het ontwikkelen van competenties bij jongeren. In het groene blok rechts op de pagina, vindt u een overzicht van de basisvoorzieningen.

Wijkteam Hollands Kroon

Ook kunt u met al uw vragen over hulp en zorg over uw kind (0 tot 18 jaar) terecht bij het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Zij helpen u verder. De medewerker van het wijkteam zoekt samen met u en uw gezin naar een oplossing en biedt concrete hulp. Als er meer gespecialiseerde zorg nodig is, dan kunnen de wijkteams terugvallen op verschillende zorginstellingen waar zij nauw mee samenwerken. Zo krijgt u de hulp die uw gezin nodig heeft. Neem contact op met het wijkteam. 

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind (0 tot 4 jaar)?

Dan kunt u terecht bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau verzorgt medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook is het consultatiebureau handig voor vragen die u misschien heeft over voeding, verzorging en slaapgedrag. De bezoeken aan het consultatiebureau zijn gratis.

Contactgegevens Consultatiebureau:

Multifunctionele accommodatie De Ontmoeting
De Verwachting 9
1761 VM Anna Paulowna

Tel: 088-010 0552
Inloopspreekuur consultatiebureau: maandag 9.00-10.00 uur

Acute hulp

Soms loopt een situatie in een gezin zo uit de hand, dat de veiligheid van een kind/jongere of de ouders, direct gevaar loopt, bel dan 112. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid kunt u gebruik maken van de crisisdienst. U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week, contact opnemen met de crisisdienst via het telefoonnummer: 088- 777 8887. Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar het wijkteam, tel. 088-321 5000.

Veilig thuis

In Nederland hebben tussen de 200.000 en 230.000 personen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Als u hiermee te maken krijgt, kunt u daar wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Wat kunt in deze situatie doen? U kunt deze zorgen delen bij Veilig thuis.

Veilig thuis is een organisatie waar u terecht kunt voor:

  • het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • het krijgen van advies en zo nodig ondersteuning;
  • het inschakelen van hulpverlening.

U kunt Veilig Thuis ook bereiken via telefoonnummer 0800- 2000 en via e-mail info@huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl.