Jeugdzorg

Heeft u hulp of zorg nodig voor uw kind? Of heeft u problemen met de opvoeding van uw kinderen? Dan heeft u wellicht recht op hulp uit de Jeugdwet.

Wat kunt u zelf doen?

Als ouder heeft u vaak veel vragen en weet u het soms 'even' niet meer. Het is ook best ingewikkeld. U kunt dan mogelijk binnen uw eigen directe omgeving terecht voor tips en/of ondersteuning. Ook zijn er op het internet veel sites te vinden waar een breed scala aan vragen wordt beantwoord en waar u informatie, tips en trucs kunt lezen rondom opvoeden en opgroeien.
Enkele voorbeelden:

  • Opvoeden.nl: op deze site vindt u informatie over alle opvoedingsfases en over veel verschillende onderwerpen.
  • Jmouders.nl: op deze site vindt u veel informatie en tips met betrekking tot opvoeden en opgroeien.

Basisvoorzieningen

In onze gemeente zijn allerlei basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk aan cursussen of inloopspreekuren over opvoeden en opgroeien of hulp bij het ontwikkelen van competenties bij jongeren. In het groene blok rechts op de pagina, vindt u een overzicht van de basisvoorzieningen.

Wijkteam Hollands Kroon

Ook kunt u met al uw vragen over hulp en zorg over uw kind (0 tot 18 jaar) terecht bij het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Zij helpen u verder. De medewerker van het wijkteam zoekt samen met u en uw gezin naar een oplossing en biedt concrete hulp. Als er meer gespecialiseerde zorg nodig is, dan kunnen de wijkteams terugvallen op verschillende zorginstellingen waar zij nauw mee samenwerken. Zo krijgt u de hulp die uw gezin nodig heeft. Neem contact op met het wijkteam. 

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind (0 tot 4 jaar)?

Dan kunt u terecht bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau verzorgt medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook is het consultatiebureau handig voor vragen die u misschien heeft over voeding, verzorging en slaapgedrag. De bezoeken aan het consultatiebureau zijn gratis. Afspraak maken? Tel. 088-010 0552.

Contactgegevens consultatiebureaus

Anna Paulowna:
Multifunctionele accommodatie De Ontmoeting
De Verwachting 9
1761 VM Anna Paulowna

Nieuwe Niedorp:
De Meet 5
1733 AZ Nieuwe Niedorp

Middenmeer:
Poststraat 16
1775 AW Middenmeer

Acute hulp

Soms loopt een situatie in een gezin zo uit de hand, dat de veiligheid van een kind/jongere of de ouders, direct gevaar loopt, bel dan 112. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid kunt u gebruik maken van de crisisdienst. U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week, contact opnemen met de crisisdienst via het telefoonnummer: 088- 777 8887. Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar het wijkteam, telefoonnummer 088-321 5000.

Veilig thuis

In Nederland hebben tussen de 200.000 en 230.000 personen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Als u hiermee te maken krijgt, kunt u daar wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Wat kunt u in deze situatie doen? U kunt deze zorgen delen bij Veilig thuis.

Veilig thuis is een organisatie waar u terecht kunt voor:

  • het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • het krijgen van advies en zo nodig ondersteuning;
  • het inschakelen van hulpverlening.

Veilig Thuis contactgegevens:

Website Veilig Thuis 
Op de website kan je ook chatten met een medewerker.
Tel. 0800-2000
E-mail: info@huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl.

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

Gezinnen hebben in hun leven te maken met (zorg)professionals. Bijvoorbeeld: jeugdverpleegkundige, intern begeleider, (huis)arts, gezinscoach, jongerenwerker, psychiatrisch verpleegkundige, schuldhulpverlener en/of maatschappelijk werker. Niet altijd kennen de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar en het gezin overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij (indirect) betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Als een andere professional ook zijn betrokkenheid bij deze jeugdige of een broer(tje) of zus(je) toont door een signaal af te geven in VIN, ontstaat er een 'match'. Na een match krijgen de professionals een berichtje met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunnen zij met elkaar en het gezin overleggen hoe zij een kind en/of het gezin het beste kunnen ondersteunen en met elkaar kunnen samenwerken.

VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. In de regio Noord-Holland Noord zijn verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: de GGD, scholen, kinderopvang, (huis)artsen, maatschappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen enzovoorts. 

In een korte video wordt uitgelegd hoe het werkt.

Wij werken met VIN

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken wij gebruik van VIN. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van ondersteuning in het gezin.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VIN? Kijk dan op de website Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord. In het groene blok op deze pagina vindt u een folder voor ouders en verzorgers en een folder voor jongeren. 

Schoolmaatschappelijk Werk

Incluzio Hollands Kroon doet ook het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) op de basisschool. Elke basisschool heeft een vaste SMW-er. Wilt u meer informatie over het SMW? Kijk op de pagina van het SMW.