Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdzorg

Heeft u hulp of zorg nodig voor uw kind? Of heeft u problemen met de opvoeding van uw kinderen? Dan heeft u wellicht recht op hulp uit de Jeugdwet.

Wat kunt u zelf doen?

Als ouder heeft u vaak veel vragen en weet u het soms 'even' niet meer. Het is ook best ingewikkeld. U kunt dan mogelijk binnen uw eigen omgeving vragen om tips en/of hulp. Ook zijn er op het internet veel sites te vinden waar veel vragen wordt beantwoord. En waar u informatie, tips en trucs kunt lezen over opvoeden en opgroeien.
Een paar voorbeelden van websites zijn:

  • Opvoeden.nl: op deze site vindt u informatie over alle opvoedingsfases en over veel verschillende onderwerpen.
  • Jmouders.nl: op deze site vindt u veel informatie en tips met betrekking tot opvoeden en opgroeien.

Basisvoorzieningen

In onze gemeente zijn er verschillende basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk hierbij aan cursussen of inloopspreekuren over opvoeden en opgroeien. In het groene blok rechts op de pagina, vindt u een overzicht van deze basisvoorzieningen.

Wijkteam Hollands Kroon

U kunt met al uw vragen over hulp en zorg over uw kind (0 tot 18 jaar) terecht bij het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg, opvoeden en opgroeien. Zij helpen u verder. 

De medewerker van het wijkteam zoekt samen met u en uw gezin naar een oplossing en biedt hulp. Is er meer gespecialiseerde zorg nodig? Dan kunnen de wijkteams terugvallen op verschillende zorginstellingen waar zij nauw mee samenwerken. Zo krijgt u de hulp die uw gezin nodig heeft. Neem contact op met het wijkteam. 

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind (0 tot 4 jaar)?

Dan kunt u terecht bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau verzorgt medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook is het consultatiebureau handig voor vragen die u misschien heeft over voeding, verzorging en slaapgedrag. De bezoeken aan het consultatiebureau zijn gratis. Afspraak maken? Tel. 088-010 0552.

Contactgegevens consultatiebureaus

Anna Paulowna:
Multifunctionele accommodatie De Ontmoeting
De Verwachting 9
1761 VM Anna Paulowna

Nieuwe Niedorp:
De Meet 5
1733 AZ Nieuwe Niedorp

Middenmeer:
Poststraat 16
1775 AW Middenmeer

Acute (jeugd)hulp

Soms loopt een situatie in een gezin zo uit de hand, dat de veiligheid van een kind/jongere of de ouders, direct gevaar loopt, bel dan 112.

Als u zich zorgen maakt over de veiligheid kunt u gebruik maken van de crisisdienst. U kunt tussen 9:00 en 17:00 uur bellen naar het wijkteam, telefoonnummer 088-321 5000. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de integrale crisisdienst Jeugd bereiken via het telefoonnummer: 088- 777 8887.

Veilig thuis

In Nederland hebben tussen de 200.000 en 230.000 personen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Als u hiermee te maken krijgt, kunt u daar wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Wat kunt u in deze situatie doen? U kunt deze zorgen delen bij Veilig thuis.

Veilig thuis is een organisatie waar u terecht kunt voor:

  • het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • het krijgen van advies en zo nodig ondersteuning.

Veilig Thuis contactgegevens:

Website Veilig Thuis 
Op de website kan je ook chatten met een medewerker.
Tel. 0800-2000
E-mail: info@huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl.

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

Gezinnen hebben in hun leven te maken met verschillende (zorg)professionals. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdverpleegkundige, de huisarts, een gezinscoach, jongerenwerker, psychiatrisch verpleegkundige, schuldhulpverlener of maatschappelijk werker. Deze verschillende professionals kennen elkaar niet altijd. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan laten weten dat hij betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Deze match kan ook komen door een broer(tje) of zus(je). Na een match krijgen de professionals een berichtje met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunnen zij beter met elkaar samenwerken. Toestemming van de jeugdige en/of de ouders is hiervoor eerst nodig. Pas dan kunnen de professionals samen met het gezin overleggen hoe zij het beste kunnen ondersteunen.
VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. In de regio Noord-Holland Noord zijn verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: scholen, kinderopvang, (huis)artsen, maatschappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen, leerplicht enzovoorts. 

In een korte video wordt uitgelegd hoe het werkt.

Wij werken met VIN

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken wij gebruik van VIN. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van ondersteuning in het gezin.

Wilt u meer weten over VIN? Kijk dan op de website Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord. In het groene blok op deze pagina vindt u een folder voor ouders en verzorgers en een folder voor jongeren. 

Schoolmaatschappelijk Werk

Incluzio Hollands Kroon doet ook het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) op de basisschool. Elke basisschool heeft een vaste SMW-er. Wilt u meer informatie over het SMW? Kijk op de pagina van het SMW.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie