Dyslexie

Heeft uw kind problemen met lezen of met spellen? Ga dan in gesprek met de leerkracht van uw kind. De kans bestaat namelijk dat uw kind dyslexie heeft.

De mate van dyslexie kan verschillen. Het ene kind heeft een lichtere vorm en de andere een ernstige vorm van dyslexie. De mate van dyslexie is van belang om in aanmerking te komen voor vergoeding. U kunt namelijk alleen in aanmerking komen voor vergoeding als uw kind ernstige dyslexie heeft. Ook wel genoemd Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Uw kind dient hiervoor te voldoen aan de criteria van het landelijke protocol Dyslexie. De school van uw kind bekijkt of uw kind aan deze criteria voldoet.

Aanpak

Een kleine groep van alle dyslectische kinderen voldoet aan de criteria van de ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Incluzio Hollands Kroon vergoedt het onderzoek naar EED en de behandeling hiervan. Hiervoor bouwt de school van het kind een leerling dossier op. In dit dossier staat beschreven waarom de school vermoedt dat er sprake is van EED. Het dossier moet voldoen aan de criteria van het landelijke protocol Dyslexie.

Aanmelding van kinderen voor onderzoek en behandeling van EED verloopt in de gemeente Hollands Kroon als volgt:

Aanmeldtraject

  1. School bouwt het leerling dossier op. Het dossier is eigendom van school en zij dragen de zorg dat het dossier compleet is.
  2. Als aan de criteria, die hierboven staan, wordt voldaan, krijgen ouders een verwijsformulier van school voor onderzoek naar EED.
  3. Met het verwijsformulier kunnen ouders zich rechtstreeks melden bij RID.
  4. De zorgaanbieder ontvangt van de ouders het verwijsformulier van school.
  5. Met de verwijzing starten we een onderzoek.
  6. Als uit het onderzoek blijkt dat het kind EED heeft, start de zorgaanbieder een vervolgtraject voor behandeling.

Voorwaarden

De criteria waar uw kind aan moet voldoen zijn:

  • Het kind is jonger dan 13 jaar en volgt bij aanvang van de zorg basisonderwijs.
  • Het kind behoort op 3 achtereenvolgende hoofdmeetmomenten bij de 10% zwakste lezers of behorende bij de 16% zwakste lezers en 10% zwakste spellers, vergeleken met leeftijdgenoten in Nederland (=ernstig).
  • Er is geen sprake van een andere ontwikkelingsstoornis die belemmerend werkt op de dyslexiebehandeling (=enkelvoudig)
  • Er moet sprake zijn van een hardnekkig probleem. Dat betekent dat de school met handelingsplannen kan aantonen dat er reeds intensief gewerkt is aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden door de inzet van extra begeleiding, extra instructie en begeleide oefentijd en dat de resultaten daarvan zijn gemeten.