Cliëntondersteuning wijkteams

Het aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning voor uzelf en/of voor uw gezin kan best ingewikkeld zijn. Ook kunt u klachten hebben over de zorg of een bezwaar willen indienen. Als u behoefte heeft aan meer informatie, ondersteuning en advies op het gebied van de zorg en ondersteuning, kunt u een beroep doen op diverse vormen van ‘cliëntondersteuning’. Bijvoorbeeld via uw eigen netwerk, via de wijkteams en via diverse onafhankelijke en meer gespecialiseerde organisaties die Hollands Kroon heeft gecontracteerd.

Wat houdt cliëntondersteuning in?

  • informatie en advies op levensbrede domeinen; zorg, welzijn, inkomen, werk, gezondheid, financiën;
  • hulp bij vraagverheldering; waar heb ik zorg en ondersteuning bij nodig?
  • activering van uw eigen netwerk; wat kan ik zelf? Wat kan ik aan familie en netwerk vragen om voor mij te doen?
  • bemiddelen en verwijzen naar juiste zorg en ondersteuning; wat kan ik waar aanvragen?
  • hulp bij geschillen, klachten, bezwaar en beroep; als u het niet eens bent met de ingezette zorg of de beslissing van een wijkteam;
  • hulp bij monitoring en evaluatie van de zorg die u krijgt; heeft de ingezette zorg wel het juiste resultaat?

Het inzetten van uw eigen netwerk

Bij een gesprek met de medewerkers van het wijkteam om samen met u uw zorgvraag door te spreken, staat het u altijd vrij om eigen familie, mantelzorger(s), experts uit uw eigen netwerk, uw huisarts, of een andere vertrouwenspersoon bij dit gesprek te vragen. Het kan ook zijn dat u lid bent van een patiëntenvereniging of van een vakbond en dat zij u kunnen bijstaan om goed uw vragen en situatie door te spreken met het wijkteam. Het wijkteam wijst u altijd op deze mogelijkheid.

Advies en ondersteuning vanuit de wijkteams van Hollands Kroon

Als u vragen heeft, stel ze dan aan het wijkteam. Zij kunnen u ook helpen als u er met uw eigen netwerk niet uitkomt of als u meer specialistische vragen heeft. De wijkteams zijn ook een eerste aanspreekpunt voor u als u informatie en advies wilt over zorg en ondersteuning in Hollands Kroon. De wijkteams hebben brede kennis over zorg, welzijn, de sociale kaart, werk, inkomen en ondersteuning in Hollands Kroon.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Het staat u vrij om niet in eerste instantie naar het wijkteam te gaan voor informatie en advies, omdat u het wijkteam misschien niet onafhankelijk genoeg vindt. In dat geval zijn er in Hollands Kroon diverse organisaties die u kosteloos kunnen bijstaan. Hieronder staat om welke organisaties het gaat en op welke manier u deze kunt bereiken.

RCO De Hoofdzaak

Hierbij gaat het specifiek om cliëntondersteuning aan inwoners met een psychiatrische aandoening. RCO de Hoofdzaak werkt uitsluitend met ervaringsdeskundigen uit de GGZ. Zij kunnen u bijstaan in alle vragen rondom zorg, welzijn, werk, inkomen en ondersteuning. Het wijkteam kan contact voor u leggen als u van de ervaringsdeskundigen GGZ gebruik wilt maken.

Het Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning, advies en begeleiding aan mantelzorgers. Dus ook hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning, het aangaan van het keukentafelgesprek en andere vragen die u heeft als mantelzorger.

U kunt contact met hen opnemen via info@mantelzorgcenrtrum.nl of telefoonnummer 0224 – 745059. Op de website staat meer informatie over de services van het Mantelzorgcentrum: info@mantelzorgcentrum.nl.

De Familievertrouwenspersoon GGZ

Deze persoon biedt een luisterend oor, wijst de weg in de GGZ, biedt begeleiding, denkt mee in geval van zorgmijding en bemiddelt in geval van klachten. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor familie en mantelzorgers van mensen met psychiatrische klachten. Aanmelden bij de familievertrouwenspersoon Myrna Seekles kan via m.seekles@lsfvp.nl.

Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA)

Bent u 18 jaar of ouder, dan kunt u terecht bij de VOA’s voor cliëntenondersteuning en vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomen en recht. Zij helpen u bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek met het wijkteam. Maar ze helpen ook bij het verkrijgen van meer informatie over regelingen en voorzieningen. U kunt zich aanmelden voor ondersteuning van een VOA via Marika de Jager van Wonen Plus Welzijn, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl en telefoonnummer 0224-273140.

MEE & De Wering

MEE & de Wering zorgt ervoor dat iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, optimaal kan mee doen aan de samenleving. Zij helpen u met opvoedproblemen, dagbesteding, geldzaken en veel meer.

Meer informatie vindt u via www.meewering.nl/ of bel naar 088-0075000.

Servicepunten Wonen Plus Welzijn

De servicepunten bieden informatie, advies en doorverwijzing op gebied van wonen, welzijn en zorg. Ze worden gerund door vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn. De servicepunten zijn op alle werkdagen open van 9.00 – 12.00 uur.

Servicepunt Anna Paulowna
Keijzershoff
Vreedenhoff 64
1761 BR Anna Paulowna
0223 535826
annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Hippolytushoef
Parkzicht
Parkzicht 11
1777 BC Hippolytushoef
0227 591570
wieringen@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Nieuwe Niedorp
Woonzorgcomplex Trambaan, Wijksteunpunt De Koppeling
Watersnip 72
1733 BG Nieuwe Niedorp
0224 542660
niedorp@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Wieringerwerf
Cultuurschuur
Loggersplein 1
1771 CE Wieringerwerf
0227 600079
wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl