Reiskostenvergoeding inburgering en/of re-integratie traject

U kunt reiskosten vergoeding aanvragen als u een inburgeringstraject volgt en naar school gaat. Ook als u een re-integratie traject volgt komt u in aanmerking voor reiskosten vergoeding.