Overslaan en naar de inhoud gaan

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt voor u kosten, onder andere voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan uw werkgever voor ieder uur dat u werkt een bedrag ontvangen. Dit is € 3,05 per uur, tot een totaalbedrag van € 6000,- per jaar. Dit kan 3 jaar achter elkaar. Uw werkgever krijgt het geld achteraf van de Belastingdienst.

Voorwaarden

  • U bent 56 jaar of ouder, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
  • U bent de 6 maanden voorafgaand aan deze baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
  • U hebt een reguliere baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.
  • De aanvraag moet binnen 3 maanden dat u in dienst bent zijn aangediend.
  • Werknemers met arbeidsbeperking kunnen de aanvraag bij het UWV indienen, zie de link in het groene blok.

Levertijd

Het duurt maximaal 8 weken om loonkostenvoordeel via een doelgroepverklaring af te geven.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie