Overslaan en naar de inhoud gaan

Jongeren 18 t/m 27 jaar

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? En heb je een vraag over werk, geld of school? Neem dan contact op met de consulent jongeren.

Wat gebeurt er als uw kind zonder diploma van school gaat?

De gemeente krijgt een melding van school als uw kind stopt met een opleiding zonder startkwalificatie. De Regionaal meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) medewerker gaat dan in gesprek met uw kind en school. Ze willen proberen om uw kind toch naar school te laten gaan. Lukt dat niet, dan wordt er gekeken wat dan beter is, werken of een combinatie van werken en school. Soms is er hulp nodig van bijvoorbeeld jeugdzorg. Als het nodig is, worden zij ingeschakeld.

Moet uw kind stage lopen bij een BOL-opleiding?

Als de stage een onderdeel is van de opleiding dan is uw kind verplicht om zich aan de regels te houden. Vaak is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Er wordt dan praktijkervaring opgedaan.

Hulp van RMC?

Uw kind is een voortijdig schoolverlater, als het zonder startkwalificatie (minimaal Havo/VWO- of MBO2 diploma) van school gaat. RMC monitort en registreert voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar. Daarnaast begeleiden en motiveren zij jongeren terug naar een opleiding om een startkwalificatie te behalen. Soms lukt het niet, om wat voor reden dan ook, om naar school te gaan. Dan kijkt RMC of ze ergens anders mee kunnen helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met de RMC consulent.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie