Eigen bijdrage kinderopvang

Volgt u een re-integratie traject of ontvangt u een aanvullende bijstandsuitkering naast uw loon en maakt u gebruik van kinderopvang? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage kinderopvang.

Meehelpen in de kosten

Met de kinderopvangbijdrage willen we ouders met een laag inkomen extra helpen met de kosten van kinderopvang. De kinderopvangbijdrage kan worden aangevraagd naast de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

De volgende kosten vallen onder de regeling:

  • De kosten van bemiddeling van de gastouderorganisatie.
  • Overblijfkosten op school.
  • De eigen bijdrage voor de peuteropvang.
  • De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (het verschil tussen de kinderopvangkosten en de kinderopvangtoeslag).

Ontvangt u geen bijstand, maar heeft u een minimum inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand