Computervergoeding inburgering of taalklas

Als statushouders vanuit het AZC in de gemeente komen wonen, moeten zij inburgeren of gaan zij naar de taalklas.

Het is noodzakelijk dat statushouders de beschikking hebben over een computer bij het volgen van de lessen en voor het maken van het huiswerk en opdrachten.

Voorwaarden

  • Er komt één laptop of computer per huishouden in aanmerking voor de vergoeding. Wanneer u eerder een aanvraag vergoeding computer of laptop heeft gedaan vanuit de bijzondere bijstand i.v.m. naar schoolgaande kinderen, telt dit ook mee als één computer of laptop per huishouden
  • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm. Zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet
  • U moet kunnen aantonen dat u met de inburgering of taalklas gaat beginnen
  • U bent vóór 1 januari 2022 in de gemeente Hollands Kroon komen wonen
  • U levert een offerte of nota van de gewenste computer of laptop bij ons in
  • De maximale vergoeding is 429,- euro per aanvraag
  • U hoeft het bedrag niet aan ons terug te betalen

 

Uploaden van formulieren/bijlagen