Arbeidsplicht

U moet zo snel mogelijk voor uw eigen inkomen te zorgen. Dat houdt het volgende in: 

1. U probeert betaald werk te vinden

Daarvoor moet u:

  • als iemand die werk zoekt ingeschreven staan bij het UWV werkbedrijf. Verleng uw inschrijving op tijd;
  • kranten, internet, vacaturebank UVW bekijken voor vacatures;
  • zich (digitaal) inschrijven bij een aantal uitzendbureaus en daar vaak vragen of zij werk hebben;
  • reageren op vacatures en de bewijzen daarvan bewaren. Hier kunnen wij om vragen;
  • reageren op vacatures die u van ons krijgt.

2. U doet uw best bij sollicitaties

Dit betekent dat u uw best moet doen om werk te vinden. En uw moet het werk accepteren en houden. U stelt zich gemotiveerd en geïnteresseerd op. U komt op tijd bij uw sollicitatiegesprek of op uw werk. U zorgt ervoor dat u er netjes uit ziet met nette en frisse kleding. U accepteert alle betaalde werkzaamheden. U doet geen dingen die het krijgen van werk in de weg staat.

3. Werk accepteren betekent dat u:

  • geen eisen kunt stellen aan het werk over het opleidingsniveau, het soort contract of de beloning
  • wilt reizen voor uw werk. Werk waarvoor u elke dag maximaal 3 uur moet reizen mag u niet weigeren. 1,5 uur heen en 1,5 uur terug.

4. Uw kennis en vaardigheden houdt u bij of verbetert u

Moet u bijvoorbeeld een cursus volgen om de nieuwste technieken te leren? Dan doet u dit om werk te krijgen of houden.

5. U moet meewerken aan onderzoeken

Wij bekijken bij dit onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan. En of u uw arbeidsverplichtingen heeft gedaan.

6. Het is mogelijk dat u iets terug moet doen (tegenprestatie)

Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk wat nuttig is voor de samenleving. In de tijd dat u een tegenprestatie doet, moet u blijven solliciteren en naar werk zoeken.

Taaleis bijstandsgerechtigden

In de Participatiewet geldt de taaleis. Als u bijstand aanvraagt, moet u de Nederlandse taal voldoende kunnen spreken, schrijven en lezen. Dit is nodig voor het krijgen, accepteren en houden van werk. Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u zich inspannen om dit te verbeteren.

Tot slot

Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bijstandsuitkering verlagen, stoppen en/of een boete geven.