Aan het werk naast een uitkering

Gaat u parttime werken en ontvangt u daarnaast een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van ons? Dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen. Een gedeelte van uw inkomsten trekken wij niet van uw uitkering af. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden. Er zijn drie soorten inkomstenvrijlatingen:

Optie 1: De algemene inkomstenvrijlating

Deze vrijlating is 25% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 357,14 per maand en duurt maximaal 6 maanden. De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u 27 jaar of ouder bent.

Optie 2: De inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouder

Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 122,57 per maand en duurt maximaal 30 aaneengesloten maanden.

De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Alleenstaande ouder bent.
  • 27 jaar of ouder bent.
  • De algemene inkomstenvrijlating al heeft gehad.

Optie 3: De inkomstenvrijlating voor medisch urenbeperking beperkten

Deze vrijlating is 15% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 226,33 per maand. Deze vrijstelling krijgt u alleen als wij hebben vastgesteld dat u niet volledig kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling. De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Een document van het UWV heeft waar in staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking heeft.
  • De algemene inkomstenvrijlating en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouder niet meer op u van toepassing zijn.

Toepassing inkomstenvrijlatingen

Het is mogelijk dat u voldoet aan de voorwaarden voor 2 of zelfs 3 inkomstenvrijlatingen. In dat geval krijgt u de vrijlatingen na elkaar, in de volgorde zoals die hierboven staat.

U hoeft de inkomstenvrijlating niet aan te vragen. Als u voldoet aan de voorwaarden voor één of meer vrijlatingen, dan bespreekt uw consulent dat met u. Krijgt u geen vrijlating? En denkt u dat u daar wel recht op heeft? Neem dan contact op met uw consulent.