Werk vanuit bijstandsuitkering

Van bijstand naar werk.

Ontvangt u een bijstanduitkering? Dan zijn er ook afspraken. Duidelijke afspraken zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. U maakt deze afspraken met u consulent Uitstroom en Participatie. De afspraken die wij met u maken worden aangepast op uw mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat iedereen doet wat hij of zij kan in onze gemeente.