Hoogte bijstandsuitkeringen 2019

De bijstandsuitkering is een netto-uitkering. De bedragen in dit overzicht zijn de bedragen die uitgekeerd worden. Over deze bedragen heeft de gemeente loonbelasting en premies afgedragen. Heeft u inkomsten uit een deeltijdbaan of andere inkomsten? Dan vullen wij deze inkomsten aan tot het bijstandsbedrag dat voor u geldt.

Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd Per maand per persoon
Alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens €1.025,55
Alleenstaande ouders / Eenpersoonshuishouden €1.025,55
Partners / 2 kostendelers  €732,54
3 kostendelers €634,81
4 kostendelers €586,03
5 kostendelers €556,73
6 kostendelers €537,24
Personen van 18-21 jaar Per maand
Alleenstaanden €253,17
Alleenstaande ouders €253,17
Partners / gehuwden en samenwonenden:
Beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen €506,34
Beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen €799,35
Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen €985,71
Eén jonger dan 21 jaar, met kind(eren) €1.278,72
Eén jonger dan 21, met kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €546,18
Eén jonger dan 21, zonder kind(eren) en kostendelers, norm jongere partner €253,17

De vakantietoeslag is 5% van de uitkering. Deze wordt opgespaard en eens per jaar, in de maand juni, uitbetaald, of eerder als uw uitkering wordt beëindigd.

AOW-leeftijd 

De leeftijd waarop u in 2019 recht heeft op een AOW-pensioen is 66 jaar en 4 maanden. De bijstandsuitkering kan dus doorlopen tot u 66 jaar en 4 maanden oud bent. Krijgt u dan geen volledig AOW-pensioen? Dan kunt u recht hebben op een AIO-aanvulling van de SVB.

Hoe hoog is de bijstandsuitkering voor personen van 66 jaar en 4 maanden of ouder?

Als u geen volledig AOW-pensioen ontvangt en ook geen of weinig aanvullend pensioen, kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering (AIO-aanvulling). Die krijgt u niet van de gemeente, maar van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook uw AOW uitkeert. De hoogte van uw AIO-aanvulling is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen (AOW-pensioen plus eventueel aanvullend pensioen).

De maximum netto AIO-aanvulling voor ouderen bedraagt vanaf 1 januari 2019:

  • alleenstaande: € 1.147,80, inclusief een vakantietoeslag van 5%;
  • alleenstaande ouder: € 1.147,80, inclusief een vakantietoeslag van 5%; 
  • gehuwden en samenwonenden, beiden of één van beiden AOW-leeftijd of ouder: € 1.563,46 inclusief een vakantietoeslag van 5%,

De vakantietoeslag wordt één keer per jaar, in juni, uitgekeerd, of eerder als uw uitkering wordt beëindigd. Deelt u uw huishouden met nog andere volwassenen? Bijvoorbeeld met uw kinderen van 21 jaar of ouder? Dan heeft u te maken met de kostendelersnorm en gelden er andere uitkeringsbedragen voor u.