Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen (dan moet u denken aan spaargeld, maar ook waarde van een auto, verzekeringen etc.)? En moet u opeens hoge kosten maken die u niet kunt betalen van uw uitkering of uw loon en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij ons.

Aanpak

U heeft DigiD nodig om bijzondere bijstand aan te vragen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl. Daarna kunt u via de oranje button op deze pagina bijzondere bijstand aanvragen. Zodra u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u per mail een bevestiging van de aanvraag. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen dan is de aanvraag mogelijk niet door ons ontvangen en adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Meedoen Hollands Kroon

Gaat het om sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar of u bent 18 jaar of ouder? Dan kunt u een aanvraag voor Meedoen Hollands Kroon indienen. U kunt via de oranje button op deze pagina bijzondere bijstand aanvragen. Er kan per jaar € 375,- per kind en € 125,- per persoon van 18 jaar of ouder besteed worden. Kijk hier voor meer informatie over Meedoen Hollands Kroon.

Voorwaarden

Wilt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om kosten die veroorzaakt worden door bijzondere omstandigheden. Het gaat niet om kosten die iedereen maakt voor wonen, eten en kleding. Er moet iets bijzonders aan de hand zijn waardoor u extra kosten maakt. Gaat het om gewone kosten dan kunt u kijken of u recht heeft op een individuele inkomenstoeslag.
  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. U móet de extra uitgave doen, het kan niet anders. Of uw kosten echt nodig zijn, bekijkt de behandelaar. Soms bepaalt een arts dat.
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen.

U heeft géén recht op bijzondere bijstand in de volgende situaties:

  • U bent alleenstaand en u heeft meer spaargeld dan € 6.120,-.
  • U woont samen met uw partner en u heeft meer spaargeld dan € 12.240,-.
  • U bent een alleenstaande ouder met kinderen van jonger dan 18 jaar en u hebt meer spaargeld dan € 12.240,-.
  • U kunt voor de kosten een lening afsluiten bij Kredietbank Nederland.
  • Als het om schulden gaat.

Levertijd

Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Wij bekijken of uw gegevens compleet zijn. Zo niet, dan nemen wij contact met u op. U kunt dan de gegevens aanvullen.

Als u de aanvraag compleet indient, dan ontvangt u snel een beslissing op uw aanvraag. De wettelijke termijn voor de afhandeling is acht weken. Deze termijn kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.

Bijzonderheden

In het handboek Bijzondere bijstand Hollands Kroon 2018 staan de regels die wij hanteren voor de bijzondere bijstand met uitleg over specifieke kosten.