Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Loopt uw onderneming niet goed? En hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering): u kunt een rentedragende lening aanvragen of een bijstandsuitkering.

Let op

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de Bijstand voor zelfstandigen (zie het groene blok Meer informatie). Het is handig om voordat u contact met ons opneemt, de informatie door te lezen. Kijk op de website bijvoorbeeld onder het kopje ‘vragen en antwoorden’.

Op de website van het Ondernemersklankbord www.ondernemersklankbord.nl staat handige informatie. U kunt kosteloos een gesprek aanvragen met een adviseur. De adviseurs kennen de ‘wetten’ van het ondernemerschap en hebben ervaring als ondernemer.

Aanpak

U kunt via het contactformulier doorgeven dat u een Bbz-uitkering aan wilt vragen. Hierna neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Tijdens het telefoongesprek wordt met u besproken of een Bbz-aanvraag in uw situatie van toepassing is. Als dat zo is stuurt de behandelaar u een aanvraag- en inlichtingenformulier toe. Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen nadat u het aanvraag- en inlichtingenformulier en de bewijsstukken hebt gescand en gemaild. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Binnen uiterlijk 5 werkdagen nadat u de aanvraag heeft ingediend neemt de behandelaar telefonisch contact met u op over de afhandeling van de aanvraag.

Bent u van plan om een onderneming te starten? Dan kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsuitkering zelfstandigen.

Voorwaarden

U kunt Bbz aanvragen als u:

  • een bedrijf wilt starten;
  • als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit;
  • 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf. Zie ook: Aanvraag Ioaz-uitkering;
  • uw bedrijf wilt beëindigen.

Levertijd

De beslissing op de aanvraag krijgt u binnen acht weken, nadat u de aanvraag heeft ingediend. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met acht weken. Het afhandelen van de aanvraag kan ook langer duren als u de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd inlevert.