Werkzaamheden Prof. Granpré Molièrestraat en Patrijsstraat

Vanaf juni 2020 worden er gefaseerd werkzaamheden uitgevoerd aan de Prof. Granpré Molièrestraat (gedeelte vanaf Sternstraat tot Patrijsstraat) en in de Patrijsstraat in Wieringerwerf.

De riolering in Prof. Granpré Molièrestraat wordt vervangen door een apart rioolstelsel voor hemel- en vuilwater. Voetpad, parkeervakken en het straatwerk van de rijweg wordt tijdelijk weer aangebracht. In de Patrijsstraat wordt gestart met aanleg van riolering in de 1e bouwrijpfase.

Planning en werkvolgorde

De werkzaamheden starten op 2 juni en nemen ongeveer 7 weken in beslag. De projecttekeningen kunt u bekijken via het groene blokje.

Aannemingsbedrijf Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd / Wieringerwerf start met de werkzaamheden op de kruising van Prof. Granpré Molièrestraat met Sternstraat.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, echter overlast door de werkzaamheden is onvermijdelijk.

Stand van zaken

Er wordt op 29 mei eerst gestart met het graven van proefsleuven. Zo krijgt de aannemer een werkelijk beeld van de ligging van kabels en leidingen in de buurt van de riolering.