Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Kerkstraat Slootdorp

Hollands Kroon gaat in 2021 de Kerkstraat in Slootdorp vernieuwen. Het project omvat het vervangen/herinrichten van de riolering, bestrating, parkeervoorzieningen en het openbaar groen. De planning is om deze werkzaamheden in 2020 voor te bereiden en de uitvoering te starten in 2021. De oplevering van project is naar verwachting medio 2021.

Denkmee.hollandskroon.nl

Kerkstraat in Slootdorp

Via ons platform denkmee.hollandskroon.nl heeft u kunnen meedenken over twee concept ontwerpen die wij hebben opgesteld voor de Kerkstraat. 

Alle op- en/of aanmerkingen worden meegenomen en (waar dat mogelijk is) verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Het voorlopige ontwerp leggen wij vervolgens aan u voor.

Werkzaamheden 

Voor het in kaart brengen van de huidige situatie (openbare ruimte) en de situatie in de grond, zijn we al gestart met de inventarisatiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • het maken van boringen voor grond(water)onderzoeken;
  • het inmeten van de verharding, riolering en het openbare groen;
  • het graven van proefsleuven om de locatie van de nutsleidingen te bepalen.