Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Van oktober 2019 tot en met maart 2020 verbeteren wij de toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente.

Toegankelijkheidsnorm

Om het in- en uitstappen voor mindervaliden, ouderen en slechtzienden in Hollands Kroon makkelijker te maken, gaat de gemeente een groot aantal bushaltes in zowel de kernen als in de buitengebieden opwaarderen naar de vereiste toegankelijkheidsnormen. Het gaat om de meest gebruikte bushaltes. Er worden onder andere blindengeleidentegels aangebracht en hoogteverschillen verwijderd. De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend aan de gemeente Hollands Kroon om de aanpassingen gelijk te maken.

Inwoners die in de buurt van de bushaltes wonen worden hierover geïnformeerd per brief.

Digitale kaart

Op de kaart is aangegeven om welke bushaltes het gaat.
 

Bushaltes worden toegankelijk gemaakt
Bushaltes worden toegankelijk gemaakt