Rioolverbetering Sportlaan 2/32 in Anna Paulowna

Wij gaan in samenwerking met de Woningstichting Anna Paulowna straat- en rioolwerkzaamheden uitvoeren aan de Sportlaan 2/32 in Anna Paulowna. Het project wordt uitgevoerd door Ten Brinke Bestratingen. Op maandag 3 februari beginnen de werkzaamheden. Helaas brengen deze werkzaamheden enige overlast met zich. Wij doen ons best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Achterzijde van uw woning

Aan de achterzijde van de woningen komt een nieuw hemelwaterriool, de bestaande regenafvoeren worden hierop aangesloten. De gemetselde scheidingswanden tussen de woningen worden verwijderd en het gehele tegelwerk wordt opnieuw aangebracht.

Voorzijde van uw woning

Het oude, in slechte staat verkerende, riool dat door de voortuinen loopt wordt verwijderd. De rioolaansluiting van de woningen die daarop aangesloten zit wordt verlengd en op een ander riool aangesloten. Dit betekent dat de woningen worden voorzien van een nieuwe rioolaansluiting.

Tijdens het aanpassen van de huisaansluiting wordt verzocht tijdelijk geen wc/douche of andere lozingen op het riool te gebruiken. De tegelpaden vanaf de voordeur tot trottoir en het trottoir zelf worden geheel opnieuw aangebracht.

Rijbaan afgesloten

De kruising Sportlaan/Rietgorslaan wordt vervangen door nieuwe klinkers en een deel Sportlaan wordt versmald. Tijdens deze werkzaamheden is hier geen doorgaand verkeer mogelijk. Hiervoor wordt er een omleiding aangebracht, zie het document onder Zie ook. Ruim van tevoren worden er aankondigingsborden geplaatst zodat u weet wanneer dit exact zal plaats vinden.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 3 februari en zijn afgerond op vrijdag 27 maart, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd om u zo min mogelijk tot overlast te zijn.

Globale Planning werkzaamheden Sportlaan 2/32 Anna Paulowna
Verwijderen bomen en struiken 27-01-2020 t/m 31-01-2020
Straat- en rioolwerkzaamheden achterzijde woningen 03-02-2020 t/m 14-02-2020
Straat- en rioolwerkzaamheden voorzijde woningen 17-02-2020 t/m 06-03-2020
Straatwerkzaamheden Sportlaan 09-03-2020 t/m 20-03-2020
Groenwerkzaamheden 23-03-2020 t/m 27-03-2020 23-03-2020 t/m 27-03-2020