Oosterterpweg in Wieringerwerf wordt 60 km zone

De Oosterterpweg is de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Het fietspad wordt vaak gebruikt als uitwijkmogelijkheid door automobilisten. Ook de bermen worden vaak kapot gereden. Dat levert onveilige situaties op voor fietsers.

Oosterterpweg

Om dit probleem op te lossen, hebben wij ervoor gekozen, in samenspraak met de provincie, om de maximumsnelheid te verlagen van 80 naar 60 km/u. Hiervoor zijn een aantal werkzaamheden nodig. Deze starten vanaf 13 januari 2020 tot duren tot begin mei 2020. Waterleidingsbedrijf PWN vervangt als eerste de waterleiding onder het fietspad.

Om van de Oosterterpweg een 60 km zone te maken, zijn de volgende werkzaamheden nodig:

  • Belijning hoofdrijbaan en bebording aanpassen
  • Aanleggen van een plateau kruising Zeugweg – Oosterterpweg
  • Aanleggen van van scheidingsbanden tussen het fietspad en de hoofdrijbaan
  • Aanleg van grasbetontegels aan de zuidkant van de hoofdrijbaan

Voor de wijziging van deze situatie wordt nog een verkeersbesluit genomen.

Vervanging waterleiding

Voordat we met de werkzaamheden kunnen starten, moet PWN de waterleiding onder het fietspad vervangen. Deze werkzaamheden zijn gepland van 13 januari 2020 tot begin april 2020, onder voorbehoud van weersomstandigheden. Vanaf begin april starten de werkzaamheden aan de Oosterterpweg. Over de exacte planning van de verschillende werkzaamheden volgt later meer informatie.

Omdat de werkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd, zal de Oosterterpweg gedurende die tijd ( gedeeltelijk ) afgesloten zijn voor al het doorgaande verkeer. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen van kracht. Geprobeerd wordt om de overlast tot een minimum te beperken.

Straatnaam Wegvak Werkzaamheden Geplande datum
Oosterterpweg , Wieringerwerf Kreileroord - Zeugweg Vervangen waterleiding onder het fietspad Maandag 13 januari tot vrijdag 7 februari
Oosterterpweg , Wieringerwerf Wieringerwerf - Kreileroord Vervangen waterleiding onder het fietspad + omvorming naar 60 km zone Maandag 10 februari tot vrijdag 29 mei