Herinrichting Dorpsstraat Haringhuizen

Wij voeren in 2019 groot onderhoud uit in de Dorpsstraat in Haringhuizen. De toplaag van het asfalt wordt vervangen en het straatwerk wordt opnieuw aangebracht.

In overleg met de bewoners is de inrichting aangepast. Het resultaat uit de bijeenkomsten met de bewoners is uitgewerkt in een inrichtingstekening. De tekening vindt u in het groene blok onder Zie ook. De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor september – november 2019.

Zodra meer bekend is over dit project, worden er op deze pagina updates gegeven.

tekening dorpsstraat Haringhuizen