Overslaan en naar de inhoud gaan

Groot onderhoud aan asfalt in 2021

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan meerdere wegen in Hollands Kroon.

Zuiderkwelweg / Schervenweg in Wieringerwerf

Schervenweg. Klik op afbeelding voor vergroting.

Het onderhoud aan de Schervenweg (tussen Medemblikkerweg en Zuiderkwelweg) bestaat uit het opnieuw aanbrengen van de weg met een nieuwe fundering. In de bermen langs het asfalt komen aan beide kanten grasstenen. Er komen geen drempels in de Schervenweg.

Het onderhoud aan de Zuiderkwelweg bestaat uit het aanbrengen van asfalt op de bestaande puinverharding.

Westfriesedijk in Winkel

Westfriesedijk en Hartweg. Klik op de afbeelding voor vergroting.

Het onderhoud aan de Westfriesedijk bestaat uit het herstellen van de slechte plekken in het asfalt. Ook komt er waar nodig een nieuwe asfalt-toplaag op de weg. Bij de komgrenzen wordt een drempel aangebracht.

Polderweg in Hippolytushoef

Polderweg. Klik op afbeelding voor vergroting.

Het onderhoud aan de weg bestaat uit het opnieuw aanleggen van de weg met mogelijk een nieuwe fundering. Op de kruispunten komt een plateau. Uit de buurt van de woningen komen een aantal drempels. Wij kijken of locaties beschikbaar zijn om passeerhavens aan te brengen. Een andere mogelijkheid is dat er aan beide kanten grasstenen worden aangebracht.

Medemblikkersluisweg in Middenmeer

Medemblikkersluisweg. Klik op afbeelding voor vergroting.

Het onderhoud aan de Medemblikkersluisweg bestaat uit het herstellen van de slechte plekken in het asfalt en het aanbrengen van een nieuwe asfalttoplaag. De Medemblikkersluisweg wordt versmald naar 4 meter en voorzien van grasstenen in de berm en verdeeld over de gehele weg worden vijf drempels aangebracht.

Reconstructie Hartweg in Winkel

Hartweg en Westfriesedijk. Klik op afbeelding voor vergroting.

De reconstructie van de Hartweg bestaat uit het herstellen van de slechte plekken in het asfalt. Ook komt er op plekken waar het nodig is een nieuwe asfalttoplaag. Bij de Valbrugweg en Oosterweg wordt een fietsoversteek gemaakt zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken. Er komt ook een inhaalverbod en de markering wordt aangepast. Aan de Hartweg worden geen grasstenen aangebracht maar de weg wordt richting het zuiden en lokaal bij Hartweg 15 richting het noorden verbreed naar 7,5 meter.

Communicatie

Wij informeren bewoners en betrekken hen bij het realiseren van het groot onderhoud aan de weg. Dit gebeurt op de volgende momenten:

1. Aankondiging van groot onderhoud aan de weg en voorbereidende werkzaamheden zie brieven.

2. Aankondiging van uitgewerkte ontwerp en inrichtingstekening.

3. Aankondiging waarbij de aannemer wordt voorgesteld en de planning van de uitvoering wordt gepresenteerd.

Ideeën of vragen?

Uw ideeën zijn waardevol. Heeft u zaken die u wil meegeven, laat ons dit dan weten. Neem ook bij vragen contact met ons op.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie