Granpré Molièrestraat in Wieringerwerf afgesloten van 8 november tot en met 24 december

De Granpré Molièrestraat in Wieringerwerf is afgesloten van maandag 8 november 7.00 uur tot en met vrijdag 24 december 17.00 uur.

Ook afgesloten voor hulpdiensten

Het riool wordt in deze periode vervangen. De afsluiting is tussen de Patrijsstraat en de Terpstraat. Dit betekent dat de straat voor doorgaand verkeer is afgesloten, ook voor alle hulpdiensten.

Tijdens de afsluiting staat er een omleidingsroute aangegeven.

Update 22 november

Gekleurde rioolbuizen

In de rijbaan van de Professor Granpré Molièrestraat wordt een nieuw rioolstelsel met 3 buizen aangelegd.

Deze buizen en kleur zijn:

  • hoofdriool vuilwaterafvoer, kleur bruin
  • hoofdriool regenwaterafvoer, kleur grijs
  • hoofdriool drainage, kleur groen

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Het hoofdriool in de rijbaan is bijna gereed. De aannemer gaat starten met het hoofdriool in de groenstrook richting de Ingenieur Krijnstraat.

Wanneer het hoofdriool gereed is wordt gestart met het aanbrengen van de rioolhuisaansluitingen richting de woningen. De aannemer sluit dan de riolering aan op het nieuwe stelsel. Hiermee komt het riool dat in de stoep ligt te vervallen en dit oude riool wordt verwijderd.

Werkzaamheden aan de Prof. Granpré Molièrestraat in Wieringerwerf
Werkzaamheden aan de Prof. Granpré Molièrestraat in Wieringerwerf