Vluchtelingen

De gemeenteraad heeft in juni 2016 een principebesluit genomen over de realisatie van een asielzoekerscentrum in Hollands Kroon. Daarna is gebleken dat er op dit moment genoeg opvang beschikbaar is in Nederland. Om aan een eventuele vraag voor opvang in de toekomst te kunnen voldoen is besloten om de selectie naar een geschikte locatie wel door te zetten. Zo kunnen we snel schakelen als in de toekomst blijkt dat de vraag naar opvang toeneemt. De gemeenteraad heeft daarom in november 2016 besloten om een stuk land aan de Randweg in Anna Paulowna aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc). Zodra er sprake is van nieuwe verhoogde instroom van vluchtelingen kan het COA een beroep doen op deze locatie voor de bouw van een azc.