Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkiezingen Tweede Kamer op 15, 16 en 17 maart 2021

Op 15, 16 en 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

- Zo gaat vooral voor risicogroepen een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart.
- Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen.
- En heeft u coronaklachten? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen moet u:

 • in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit;
 • op woensdag 17 maart 2021 18 jaar of ouder zijn;
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen uw stempas op uw huisadres. Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezingen krijgt u de kandidatenlijst thuisbezorgd. Hierop vindt u ook informatie over de openingstijden en adressen van de stembureaus.

Adressen stembureaus

Wat is er anders bij deze verkiezingen?

Deze verkiezingen kunt u op 3 dagen stemmen: maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over 'Vervroegd stemmen (early voting).

Mensen die 70+ zijn mogen dit jaar met een brief stemmen. Kijk hier voor meer informatie over 'Briefstemmen voor 70+'.

Coronamaatregelen op stembureaus

De coronamaatregelen die op het stembureau gelden, zijn volgens de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen. Dit geldt zowel voor de kiezers als voor de stembureauleden, zodat iedereen veilig kan stemmen en werken op het stembureau.

Maatregelen op de stembureaus:

 • Aangegeven looproutes, spatschermen en een aparte in- en uitgang.
 • Bij de ingang vindt u handdesinfectiemiddel. Wij vragen u om uw handen bij binnenkomst te ontsmetten.
 • Iedere kiezer krijgt een eigen ‘rood potlood’ om te stemmen.
 • Er is een extra stembureaulid aanwezig die ervoor zorgt dat er niet te veel kiezers in het stembureau aanwezig zijn en de materialen vaak ontsmet worden.
 • Het gebruik van mondkapjes is verplicht.

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen met een volmacht. De kiezer die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal drie volmachten aannemen. Deze volmacht moet hij/zij tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. 

Kijk hier voor meer informatie over uw stem uitbrengen met een volmacht.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)?

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen binnen elke gemeente in Nederland. Zorg dat wij uw aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart voor 17.00 uur hebben ontvangen.

Kijk hier voor meer informatie over het omzetten van uw stempas in een kiezerspas.

Vervangende stempas aanvragen

U ontvangt de stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen uiterlijk 3 maart 2021. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. Heeft u geen stempas ontvangen? Bent u uw stempas kwijt of is deze kapot gegaan? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Kijk hier voor meer informatie om een vervangende stempas aan te vragen.

Vrijwilliger op 17 maart

We hebben inmiddels voldoende stembureauleden gevonden.

Aanplakborden

In 2013 is besloten om in de aanloop naar verkiezingen geen traditionele 'verkiezingsborden' meer binnen onze gemeente te plaatsen. Wat wel toegestaan is zijn de zogenaamde ‘driehoeksborden’,  de borden rond de lantaarnpalen. Voor deze borden gelden de volgende regels:

Geen vergunning nodig 

In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat voor het plaatsen van borden in de bebouwde kom van Hollands Kroon geen vergunning nodig is. Voor het plaatsen van reclameborden buiten de bebouwde komgebieden heeft u vergunning/toestemming nodig van de beheerder van die gebieden. Dit is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of de Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden 

De volgende voorwaarden gelden, gelet op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hollands Kroon 2012, voor het plaatsen van reclameborden binnen de bebouwde kom van Hollands Kroon: 

 • De reclameborden mogen geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig of veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
 • Dit houdt in dat de reclameborden zodanig worden geplaatst dat geen gevaar kan ontstaan voor de verkeersveiligheid en dat ze deugdelijk worden bevestigd; 
 • De afmetingen van de reclameborden mogen maximaal 0,4 x 1 m. zijn;
 • Maximaal 5 borden per kern, een overzicht van alle kernen kunt u vinden op onze website;  
 • Na plaatsing moeten ze na maximaal 14 dagen verwijderd zijn:
 • Zijn de borden na 14 dagen niet verwijderd dan worden de borden weggehaald en vernietigd.

 

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie