Verkiezingen in 2019

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21 uur.

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019.

20 maart 2019

Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019

In Hollands Kroon stemmen we op de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij zijn het dagelijks bestuur van de provincie en zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

In Hollands Kroon is een waterschap actief:

 • het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer over de waterschappen op de website van de Kiesraad.

23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over de verkiezing van het Europees Parlement.

Als EU-staatburger in Nederland kunt u ervoor kiezen om bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei in Nederland te stemmen.

U woont in Nederland en heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kunt u kiezen in welk land u stemt voor het Europees Parlement. Door in invullen en opsturen van het formulier Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland, verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst. Wilt u in uw land van herkomst stemmen, dan hoeft u voor de Nederlandse autoriteiten niets te doen. Wél moet u zich tijdig melden bij de autoriteiten van uw land van herkomst.

Wanneer u dit formulier instuurt, kunt u niet langer in uw land van herkomst stemmen op de leden van het Europees Parlement.

Let op: het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 9 april 2019 door het team Verkiezingen van de gemeente Hollands Kroon zijn ontvangen.

U kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar Gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

 

Wie mogen er stemmen?

Provinciale Staten

Om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten moeten inwoners van Hollands Kroon op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben;
 • 18 jaar of ouder zijn;
 • wonen in de provincie Noord-Holland.

Waterschappen

Om te mogen stemmen voor waterschapsverkiezingen moeten inwoners van Hollands Kroon op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • wonen in het rayon van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Wat voor identiteitsbewijs neem ik mee?

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

 • een Nederlands of EU paspoort;
 • een Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands of EU rijbewijs.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Het moet dus geldig zijn tot 21 maart 2014.

Wanneer ontvang ik mijn stempas(sen)?

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen ontvangt u op uw huisadres uw stempas(sen) en bijbehorende informatiebrief.

 

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijsten?

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezingen krijgt u de kandidatenlijsten, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus thuisbezorgd.

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Bent u op de verkiezingsdag zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen met een volmacht. De kiezer die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmacht stemmen moet hij/zij tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Er zijn twee soorten volmachten:

 1. onderhandse volmacht
 2. schriftelijke volmacht

Onderhandse volmacht

Voor een onderhandse volmacht doet u het volgende:

 • Vul het volmacht gedeelte in op de achterkant van uw stempas en zet daarop uw handtekening.
 • Geef uw stempas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan een andere kiezer.
 • De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag zelf invullen op uw stempas.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer uit:

 • Een andere gemeente, binnen de provincie Noord Holland, voor u laat stemmen;
 • Bij de waterschapsverkiezingen moet degene die wordt gemachtigd in hetzelfde waterschap wonen.

U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen met  het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen. U vindt dit formulier in het groene blok. Wij maken een volmacht bewijs en sturen dit op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.

De kiezer die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmacht stemmen moet hij/zij tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht moet uiterlijk 15 maart 2019 door ons ontvangen zijn. Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.l

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau.Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Stemmen vanuit het buitenland

Als een Nederlandse kiezer in het buitenland verblijft, kan hij alleen stemmen als hij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen(BRP). Als de kiezer vanwege kort verblijf in het buitenland (vakantie, stage, studie), niet zelf kan stemmen kan hij iemand machtigen om te stemmen bij volmacht.

U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen met het formulier verzoek om bij volmacht te stemmen. U vindt dit formulier in het groene blok. Wij maken een volmacht bewijs en sturen dit op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.

Het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht moet uiterlijk 15 maart 2019 door ons ontvangen zijn.

Als kiezer met een Nederlandse nationaliteit zijn werkelijke woonplaats in het buitenland heeft, dan heeft deze geen stemrecht voor de Provinciale Statenverkiezingen en het Waterschap.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Als u voor de verkiezing van Provinciale Staten in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de Provinciale Statenverkiezing binnen de gehele provincie Noord Holland stemmen. U kunt alleen stemmen binnen de provincie waar u woont.

Wilt u voor de Waterschapsverkiezingen in een andere gemeente stemmen? Dan moet deze gemeente ook binnen de grenzen van uw waterschap liggen. U moet dan ook een kiezerspas aanvragen.

Aanvragen

U kunt de kiezerspas aanvragen met het formulier verzoek om kiezerspas.U logt in met DigiD. U vindt de link naar het formulier in het groene blok. Het aanvraagformulier moet uiterlijk14 maart bij ons binnen zijn.

Algemeen

Een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt. Bent u de kiezerspas kwijt, dan kunt u geen vervangende kiezerspas aanvragen.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen

U kunt alleen stemmen met uw eigen stempas. Bent u de stempas kwijt of heeft u deze na 6 maart nog niet ontvangen, terwijl u op 4 februari 2019 wel in de gemeente Hollands Kroon stond ingeschreven? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Digitaal aanvragen

U kunt het verzoek om nieuwe stempas digitaal afhandelen. U vindt het formulier in het groene blok. U logt in met DigiD. Wij sturen u de nieuwe stempas toe.

Na 15 maart 2019, na 12.00 uur is het aanvragen van een nieuwe stempas niet meer mogelijk en kunt u dus niet stemmen.

Vraagt u 18 maart of 19 maart tot 12 uur een vervangende stempas aan, kunnen we deze niet meer opsturen. De stempas moet u dan afhalen in Anna Paulowna. 

Bent u onlangs verhuisd binnen Holland Kroon?

Als u op 4 februari 2019 op een ander adres binnen gemeente Hollands Kroon stond ingeschreven dan is uw stempas bezorgd op dit adres. Het is niet mogelijk om uw stempas om te ruilen of alsnog een stempas te ontvangen op uw nieuwe adres. Wel kunt u een vervangende stempas aanvragen via het formulier verzoek om nieuwe stempas.

Als u op 4 februari 2019 in een andere gemeente dan Hollands Kroon stond ingeschreven, krijgt u de stempas van uw oude gemeente. Wilt u niet in uw oude woonplaats stemmen, vraag dan een kiezerspas aan bij uw oude gemeente. Dit kan schriftelijk/digitaal tot 15 maart 2019.

Let op!

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de oude stempas ongeldig verklaard. Met deze oude stempas kan niet meer worden gestemd. Er kan alleen nog gestemd worden met de stempas die als laatste is afgegeven!.

 

 

Waar kan ik stemmen?

Plaats Locatie Adres
Anna Paulowna MFA De Ontmoeting De Verwachting 1
Café Wapen van Holland Stationsweg 2
Wijksteunpunt Keijzershoff Vreedenhoff 66
Barsingerhorn Rijvereniging Bucaphalus Heerenweg 250a
Breezand Zwembad Den Krieck Ceresplein 2
Den Oever Zorgcentrum Kapellehof Robbenoordstraat 2
Van Ewijcksluis Café De Brug Binnenhaven 2
Hippolytushoef Zorgcentrum Parkzicht Parkzicht 3
Stichting Tree (vh Ankerkerk) Seringenlaan 17
Kolhorn Dorpshuis De Nieuwe Horn Kerkepad 1
Kreileroord MFC De Doorbraak Bollenstraat 66
Lutjewinkel Dorpshuis De Lutters Plantsoenstraat 1a
Middenmeer De Meerbaak Prof.ter Veenweg 2
Wijksteunpunt De Kroon Kroonwaard 1
Nieuwe Niedorp De Roode Eenhoorn Dorpsstraat 173
Woonzorgcentrum De Trambaan Watersnip 72
Slootdorp Verenigingsgebouw De Schakel Langeweg 3
Westerland Dorpshuis 't Skrale End Westerlanderweg 61
Wieringerwaard Dorpshuis De Oude School Populierenlaan 23a
Wieringerwerf RSG Wiringherlant Dokter Tamsmalaan 1a
De Cultuurschuur Loggersplein 1
Winkel Café Beentjes Dorpsstraat 88
't Veld Woonzorgcomplex Maria Mater Oranjelaan 59

De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Mobiele stembus

Route mobiele stembus (tijden onder voorbehoud)

7.00 – 9.00 uur Anna Paulowna: Station NS

9.20 – 10.45 uur Oosterland: M.U.Z. park

11.00 – 12.00 uur Den Oever: parkeerplaats Dekamarkt

13.00 – 14.30 uur Oude Niedorp: op plein voor kapsalon De Hoofdzaak

15.00 – 16.30 uur Haringhuizen: noordkant Dorpsstraat net buiten het dorp

17.00 - 19.00 uur Nieuwe Niedorp: winkelcentrum aan Trambaan

Stemwijzer

Weet u (nog) niet waar uw stem naar toe gaat? Op www.noord-holland.nl/statenverkiezingen staat de provinciale stemwijzer. Hier kunt u uw standpunten vergelijken met die van de provinciale politieke partijen. Ook staat daar informatie over de politieke partijen en kandidatenlijsten.