Verkiezingen in 2019

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen (op 20 maart 2019). De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt naar verwachting plaats op 23 mei 2019.

Provinciale Staten verkiezing 20 maart 2019

In Hollands Kroon stemmen we op de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij zijn het dagelijks bestuur van de provincie en zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezing 20 maart 2019

In Hollands Kroon is een waterschappen actief: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer over de waterschappen op de website van de Kiesraad.

Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariƫrs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over de verkiezing van het Europees Parlement.