Tijdelijk in het buitenland bij het referendum

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

Het aanvraagformulier voor de schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door ons ontvangen zijn.

Per brief stemmen

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren. U moet de aanvraag hiervoor indienen bij gemeente Den Haag. Dat kan via het M3-formulier op de website van gemeente Den Haag.

Gemeente Den Haag informeert vervolgens uw gemeente waar u staat ingeschreven over deze aanvraag. De gemeente zorgt ervoor dat u voor het referendum wordt verwijderd uit het kiesregister, of dat de stempas ongeldig wordt gemaakt.

Uw verzoek hiervoor moet uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Houd rekening met trage of minder betrouwbare postbezorging

Kiest u ervoor per brief te stemmen? Houd er dan rekening mee dat het tijd kost om iets per post heen en weer te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een volmacht. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.

Geen briefstem bij gemeenteraadsverkiezing

Voor de gemeenteraadsverkiezing zijn de regels anders. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezing niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft kan bij de gemeenteraadsverkiezing alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.