Referendum Wiv 2017

Op 21 maart vindt er ook een referendum plaats, namelijk over de vernieuwde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Wat houdt het referendum in?

In deze wet staan de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Meer informatie

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om de kiezers te informeren over een wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op de website van de Referendum Commissie en op de website van de Rijksoverheid