Overslaan en naar de inhoud gaan

Melden stemopneming Provinciale Staten / Waterschapsverkiezingen 2023

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van de verkiezingen? Dan kunt u dit melden bij het Centraal Stembureau (CSB)

Na de verkiezingsdag gaan alle Noord-Hollandse gemeenten de uitslag voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op gemeenteniveau vaststellen. Na vaststelling worden de processen-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) en de uitslaggegevens op de gemeentelijke website gepubliceerd. Naar verwachting vindt dat plaats op donderdag 16 maart aan het einde van de dag.

Vanaf het moment van publicatie, kan iedereen die dat wil vermoedens van fouten in de processen-verbaal van een stembureau of GSB melden bij het Centraal Stembureau van de betreffende verkiezing.

Een fout melden bij het Centraal Stembureau van de Provinciale Statenverkiezingen

Vermoedt u een fout bij de Provinciale Staten? Dan meldt u dit via onderstaande link:  https://haarlem.nl/verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023  Dit kunt u versturen naar het emailadres verkiezingen@haarlem.nl

Een fout melden bij het Centraal Stembureau van de Waterschapsverkiezingen

Vermoedt u een fout bij de waterschappen? Dan meldt u dit vanaf 15 maart tot dinsdag 21 maart 10:00 uur (48 uur vóór zitting centraal stembureau) via meldingsformulier verkiezingen.

Hoe werkt het melden van fouten

De meldingen moeten gaan over (vermoedens van) fouten die het GSB kan corrigeren, dus fouten bij de stemopneming. Meldingen over andere zaken, zoals bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het stemlokaal, kunnen alleen gedaan worden tijdens de zitting van het CSB (Haarlem voor Provinciale Staten en voor het waterschap Heerhugowaard) waar de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld.

Belanrijk om te weten

  • Een melding kan ook betrekking hebben op een vermeende fout in het digitale bestand van het GSB.
  • De melding moet uiterlijk zijn ontvangen 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB waar de uitslag wordt vastgesteld.
  • De CSB-zitting voor de Provinciale Staten is op donderdag 23 maart in de Raadzaal van de gemeente Haarlem.
  • De CSB-zitting voor het Waterschap is op donderdag 23 maart in het kantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard.

Het CSB controleert de melding, door het proces-verbaal of het digitale bestand waarover de melding gaat, te controleren. Als het CSB op grond daarvan het vermoeden heeft dat een GSB inderdaad een of meer fouten heef gemaakt, draagt het CSB het betreffende GSB op om opnieuw in openbare zitting bijeen te komen. Het GSB moet de vermeende fout(en) onderzoeken en, zo nodig, overgaan tot een hertelling.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie