Iemand anders laten stemmen (volmacht)

Bent u op de verkiezingsdag zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen met een volmacht. De kiezer die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmacht stemmen moet hij/zij tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Mogelijkheden om iemand anders voor u te laten stemmen

Via een onderhandse volmacht / via de stempas

Voor een onderhandse volmacht doet u het volgende:

  • Vul het volmacht gedeelte in op de achterkant van uw stempas en zet daarop uw handtekening.
  • Geef uw stempas samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan een andere kiezer. De kopie van het legitimatiebewijs mag gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien. Deze kiezer moet wel in Hollands Kroon wonen.
  • De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag zelf invullen op uw stempas.

Via een schriftelijke volmacht

Voor een schriftelijke volmacht doet u het volgende:

  • U en de gemachtigde ondertekenen het aanvraagformulier volmacht
  • U dient het formulier in voor 16 maart 2018
  • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen

Het formulier kunt u inscannen en digitaal versturen naar verkiezingen@hollandskroon.nl, of uitprinten en per post versturen aan: Gemeente Hollands Kroon, Team Verkiezingen, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna

Meenemen als gemachtigde

Bent u gemachtigd om ook voor iemand anders te stemmen? Neem dan de volgende documenten mee naar het stembureau:

  • Eigen stempas en identiteitsbewijs
  • Machtiging en duidelijke kopie van identiteitsbewijs van persoon die u gemachtigd heeft. De kopie van het legitimatiebewijs mag u ook op smartphone of tablet laten zien.

Heeft u een volmachtbewijs? Dan hoeft u naast uw eigen stempas en identiteitsbewijs alleen de volmacht mee te nemen. U kunt alleen voor een ander een stem uitbrengen op het moment dat u ook voor uzelf stemt. Een gemachtigde mag maximaal 2 stemmen uitbrengen voor anderen.

In het buitenland tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Als u bij de gemeenteraadsverkiezing tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u alleen per volmacht uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezing is het niet mogelijk om per brief te stemmen.

Voor het referendum kunt u ook stemmen als u in het buitenland bent. Dit kan per volmacht of door via het aanvraagformulier ‘stemmen per brief’ een verzoek in te dienen bij de gemeente Den Haag. Stuur dit verzoek voor 21 februari 2018 op.