Verhuizing vanuit het buitenland, immigreren

Als u verhuist vanuit het buitenland naar onze gemeente, moet u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 088-321 5000.

Aanpak

Neem naar uw afspraak mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Toestemming hoofdbewoner, als u gaat inwonen. Zie hiervoor het document in het groene blok op deze pagina. 
  • Eventueel een koop- of huurcontract

Als u voor de eerste keer in Nederland komt wonen dan moet u de volgende documenten tonen:

  • uw geboorteakte;
  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • een bewijs van ongehuwd zijn of;
  • uw huwelijksakte of;
  • bewijs ontbinding van het huwelijk door echtscheiding /overlijden van echtgeno(o)t(e).

Het kan zijn dat de stukken die uit het buitenland komen, voorzien moeten zijn van een legalisatie. Onder 'Bijzonderheden' vindt u meer informatie hierover.

Bijzonderheden

Legalisatie/Apostille

Buitenlandse documenten moeten eerst gelegaliseerd worden. Dit gebeurt meestal door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land waar het document vandaan komt. Sommige landen hebben met elkaar verdragen waardoor bepaalde documenten uit het ene verdragsland met een legalisatie of soms zelfs zonder legalisatie in een ander verdragsland gebruikt kunnen worden.

Het bekendste legalisatieverdrag is het Apostilleverdrag. Dit verdrag maakt legalisatie niet overbodig, maar zorgt dat er slechts één legalisatie nodig is; de apostillestempel. Met een apostillestempel hoeft het document niet meer gelegaliseerd te worden door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken. Meer informatie vindt u op de website van de Overheid.

Is de akte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd vertaler.