Verhuizing naar het buitenland, emigreren

Als u langer dan acht maanden uit Nederland vertrekt, moet u zich laten uitschrijven. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn, maar moet binnen een periode van twaalf maanden zijn.

Aanpak

U geeft door:

  • naar welk land u vertrekt;
  • het adres waar u bereikbaar bent.

Blijft er iemand achter op het adres, dan neemt u telefonisch contact op via telefoonnummer 088-321 5000 en maakt u een afspraak om persoonlijk langs te komen. Neem hiervoor uw geldig legitimatiebewijs en de adresgegevens in het buitenland mee. Verhuist iedereen mee, dan kunt u dat doen via de oranje button 'Verhuizing naar buitenland doorgeven'.

Voorwaarden

Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding online doen. Dit kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Hier zijn wel kosten aan verbonden.