Verhuizing doorgeven, inschrijven

Als u gaat verhuizen, schrijft u zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen Hollands Kroon naar een ander adres verhuist, geeft u dit door aan ons. Dit kan maximaal een maand van te voren.

Let op

Bent u te laat met doorgeven, dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Aanpak

Geef uw verhuizing online door. Klik op de oranje button. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig.

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • door ouder, voogd of verzorger van minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Als u zich inschrijft in onze gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven in uw vorige woonplaats. U kunt uw verhuizing ook doorgeven als u al verhuisd bent. De dag waarop de aangifte is ontvangen is de verhuisdatum. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging op uw nieuwe adres.

Kosten

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

Bijzonderheden

Post voor iemand anders?

Als u post krijgt voor iemand die niet (meer) op uw adres woont, kunt u dat doorgeven aan ons. Wij bekijken uw melding en kunnen besluiten om een adresonderzoek te starten.