Inschrijven, verhuizing doorgeven

Als u gaat verhuizen, schrijft u zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen Hollands Kroon naar een ander adres verhuist, geeft u dit aan ons door. Dit kan maximaal één maand van te voren en uiterlijk vijf dagen na de verhuizing.

Let op

Bent u te laat met het doorgeven van uw verhuizing? Dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner of eigenaar. Dit formulier kunt u uploaden tijdens het online doorgeven van uw verhuizing. Er is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar nodig.

Aanpak

Geef uw verhuizing online door. Klik op de oranje button 'Geef uw verhuizing door'. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig. 

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • door ouder, voogd of verzorger van minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Als u zich inschrijft in onze gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven in uw vorige woonplaats. U kunt uw verhuizing ook doorgeven wanneer u al verhuisd bent, dan is de dag waarop de aangifte is ontvangen de verhuisdatum. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging op uw nieuwe adres.

Kosten

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

Bijzonderheden

Post voor iemand anders?

Als u post krijgt voor iemand die niet (meer) op uw adres woont, kunt u dat doorgeven aan ons. Wij bekijken uw melding en kunnen besluiten om een adresonderzoek te starten.