Starterslening Hollands Kroon

Update 12 juli:

Het budget voor de startersleningen voor 2023 is op. Dat betekent dat er geen nieuwe startersleningen meer worden verstrekt. Mocht de gemeenteraad besluiten om nieuw budget beschikbaar te stellen dan wordt dit aangegeven op deze website.

U heeft een eerste woning op het oog, maar uw inkomen is te laag voor de hypotheek. Weg droom? Hoeft niet! Om het kopen van een eerste huis mogelijk te maken, kunt u de starterslening aanvragen.

De starterslening is een lening. Daarmee kunt u nét een beetje extra lenen voor het kopen van uw eerste woning.  De starterslening vult het verschil aan tussen de prijs van het huis en de hypotheek bij de bank. Hierdoor wordt dat ene speciale huis tóch mogelijk. De starterslening is een extra hypotheek boven op uw gewone hypotheek. De starterslening heeft goede voorwaarden. Zo betaalt u de eerste drie jaar geen maandlasten. En de starterslening voldoet altijd aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hoe vraagt u een starterslening aan? De aanvraag voor een starterslening bestaat uit twee delen. Eerst vraagt u ons om toestemming. Wij kijken of u voldoet aan de voorwaarden. Als dat het geval is geven wij u een toewijzingsbrief. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan krijgt u een afwijzingsbrief.

Met een toewijzingsbrief kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de starterslening aanvragen. Dit doet u op de website van het SVn. Het SVn beoordeelt de aanvraag. Bij een negatief financieel advies gaat de aanvraag niet door. Bij een positief advies ontvangt u een offerte voor de starterslening.

Heeft u vragen over het aanvraagproces of de lening? Neem dan contact op met SVn. Kijk daarvoor op de website van SVn. Heeft u vragen over de voorwaarden van de starterslening? Of wilt u weten of er nog geld beschikbaar is? Neem dan contact met ons op.

Beschikbaarheid budget

Elk jaar stelt de gemeenteraad een budget beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen in Hollands Kroon. Dit budget is vooraf bepaald. Dat betekent dat het budget op kan raken. In het jaar 2022 zijn er 22 startersleningen verstrekt. Daarna was het budget op voor de rest van het jaar.

In 2023 is er nieuw budget beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. U kunt een aanvraag indienen via onze website vanaf 2 januari 2023.

 1. U bent minimaal 18 jaar oud en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 2. U kunt de starterslening maar één keer aanvragen, wanneer u uw eerste woning koopt.
 3. De looptijd van de starterslening is 360 maanden.
 4. De rentevaste periode is 180 maanden.
 5. De starterslening heeft altijd de bescherming van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 6. De starterslening is maximaal € 35.000,- óf 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten. Wij rekenen met het laagste bedrag van deze twee.
 7. U kunt de starterslening gebruiken voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen in Hollands Kroon.
 8. Het minimale leenbedrag voor de starterslening is € 2.500,-
 9. Het maximale leenbedrag voor de starterslening is € 35.000,-
 10. De maximale koopsom voor een woning is 75% van de NHG-grens. In 2023 is de NHG-grens € 405.000, -. Dat betekent dat de maximale koopsom van een woning met starterslening maximaal € 303.750,- mag bedragen.
 11. Het is toegestaan om de verbeterkosten en/of meerwerkkosten mee te nemen in de berekening van de starterslening.
 12. Er is voor 2023 een vastgesteld budget van € 700.000,- beschikbaar om startersleningen te verstrekken. Als het budget op is, kunnen er geen starterleningen meer worden verstrekt voor dat jaar.

Er zijn kosten verbonden aan de starterslening.

 • Afsluitkosten € 750,-

 • Borgtochtprovisie NHG is 0,6% over de hoofdsom

 • Kosten voor financieel advies, taxatie of notaris zijn voor eigen rekening.

Na drie jaar start u met het terugbetalen van de starterslening. Als u de maandlasten niet (helemaal) kunt betalen, kunt u weer een toets aanvragen bij het SVn. Met de uitslag maakt u nieuwe afspraken met het SVn over de terugbetaling. De kosten van deze test zijn € 155,- (prijs voor 2023).

U kunt de starterslening aanvragen via het formulier in. Een kopie van de voorlopige koopovereenkomst, van de woning waarvoor u de starterslening wilt aanvragen is hierbij verplicht. Wij beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden. Als dat het geval is geven wij u een toewijzingsbrief. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan krijgt u een afwijzingsbrief. Wij proberen uw aanvraag binnen een week te beoordelen. Met de toewijzingsbrief kunt u de starterslening aanvragen op de website website van SVn.

Heeft u vragen over het aanvraagproces of de lening? Neem dan contact op met SVn. Kijk daarvoor op de website van SVn.

Heeft u vragen over de voorwaarden van de starterslening? Of wilt u weten of er nog geld beschikbaar is?Stuur ons dan een e-mail.