Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven, verhuizing doorgeven

Als u gaat verhuizen, schrijft u zich in bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen Hollands Kroon naar een ander adres verhuist, geeft u dit online aan ons door. Dit kan maximaal één maand van te voren en uiterlijk vijf dagen na de verhuizing.

Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner of eigenaar. Dit formulier kunt u uploaden tijdens het online doorgeven van uw verhuizing. Er is ook een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar nodig.

Let op

Bent u te laat met het doorgeven van uw verhuizing? Dan heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Geef uw verhuizing online door. Klik op de oranje knop 'Verhuizing doorgeven'. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig.

Heeft u geen DigiD? Neem dan contact met ons op. U krijgt dan een papieren formulier toegestuurd.

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • door ouder, voogd of verzorger van minderjarige kinderen;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Als u zich inschrijft in onze gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven in uw vorige woonplaats. U kunt uw verhuizing ook doorgeven wanneer u al verhuisd bent. Dan is de dag waarop wij de aangifte ontvangen de verhuisdatum. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging op uw nieuwe adres.

De administratieve afwikkeling vanuit buiten de gemeente duurt enkele dagen, voordat dit zichtbaar is bij de verschillende overheidsinstanties.

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

Post voor iemand anders?

Krijgt u post voor iemand die niet (meer) op uw adres woont? Dan kunt u dat doorgeven aan ons. Wij bekijken uw melding en kunnen besluiten om een adresonderzoek te starten.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie