Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers (gratis)

Vrijwilligerswerk is enorm belangrijk voor onze samenleving. Daarom zijn Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) gratis voor medewerkers van vrijwilligersorganisaties, die werkzaamheden verrichten in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.

Aanpak

U ontvangt het aanvraagformulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend vraagt u via de oranje button uw VOG aan. U logt in met uw DigiD. U moet de aanvraag eerst inscannen (of maak een foto) en daarna als bijlage uploaden.

Voorwaarden

Aan de gratis verstrekking zijn de volgende voorwaarden gesteld:

  • De organisatie werkt in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.
  • De organisatie valt niet onder de huidige regeling van het Ministerie voor het verstrekken van een gratis VOG.
  • De organisatie voldoet aan de overige voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie op dit moment stelt.

De huidige regeling en de overige voorwaarden zijn te vinden op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kosten

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel rechtstreeks op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie en niet via ons.

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Vrijwilligers die niet onder de huidige regeling vallen, maar waarbij voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk een VOG vereist of wenselijk is, kunnen een VOG gratis aanvragen. Zie kopje ‘Voorwaarden’ om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Levertijd

Binnen 4 tot 8 weken hoort u of u een VOG krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, wordt de VOG meestal al binnen anderhalve week thuisbezorgd.

Bijzonderheden

Als u het niet eens bent met de beslissing van Ministerie van Veiligheid en Justitie, kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit.