Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers (gratis)

Vrijwilligerswerk is enorm belangrijk voor onze samenleving. Daarom zijn Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) gratis voor medewerkers van vrijwilligersorganisaties, die vrijwilligerswerk doen voor de inwoners van Hollands Kroon.

U ontvangt het aanvraagformulier van degene die u vraagt om een VOG. Wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend vraagt u via de oranje knop uw VOG aan. U logt in met uw DigiD. U moet de aanvraag eerst inscannen (of maak een foto) en daarna als bijlage uploaden.

Voor het gratis verstrekken hanteren we de volgende voorwaarden:

  • De organisatie werkt in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.
  • De organisatie valt niet onder de huidige regeling van het Ministerie voor het verstrekken van een gratis VOG.
  • De organisatie voldoet aan de overige voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie op dit moment stelt.

De huidige regeling en de overige voorwaarden staan op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel rechtstreeks op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie en niet via ons.

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Vrijwilligers die niet onder de huidige regeling vallen, maar waarbij voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk een VOG vereist of wenselijk is, kunnen een VOG gratis aanvragen. Zie kopje ‘Voorwaarden’ om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Binnen 4 tot 8 weken hoort u of u een VOG krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, bezorgen we de VOG meestal al binnen anderhalve week thuis.

Bent u het niet eens met de beslissing van Ministerie van Veiligheid en Justitie? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit.