Overslaan en naar de inhoud gaan

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen werkzaam in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Let op

Medewerkers van vrijwilligersorganisaties die werkzaamheden verrichten in het belang van de inwoners van Hollands Kroon kunnen gratis een VOG aanvragen.

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

  • Digitaal aanvragen via eHerkenning rechtstreeks bij Ministerie van Justitie.
  • Digitaal aanvragen via DigiD (uw aanvraagformulier uploaden als bijlage).
  • Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland.

Digitaal aanvragen via de werkgever

Deze manier van aanvragen is alleen mogelijk als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op Mijn Justis. Vraag uw organisatie of zij deze mogelijkheid biedt. Wij raden u aan om de VOG digitaal via de werkgever aan te vragen. Dat is eenvoudiger, sneller en € 7,50 goedkoper.

Digitaal aanvragen via de gemeente

U ontvangt het aanvraagformulier van de organisatie die aan u een VOG vraagt. Wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend, logt u in met uw DigiD via de oranje button op deze pagina. Maak een scan of foto van het aanvraagformulier en upload deze als bijlage. 

Heeft u geen aanvraagformulieren? Download deze dan van de website van Justis

Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. Voor meer informatie kijk op www.justis.nl.

De belangrijkste voorwaarde voor het ontvangen van een VOG is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Niet wij maar Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid), beoordeelt of u recht heeft op een VOG. Meer informatie hierover leest u op de website van Justis.

Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35. U betaalt via iDEAL. Als u een VOG online via de werkgever aanvraagt, kost dat € 33,85.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig en werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel rechtstreeks aan bij Justis en niet via ons. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Als de aanvraag is verwerkt (binnen 2 weken) ontvangt u van ons een mail ter bevestiging.
Heeft u na 4 weken na onze bevestigingsmail nog niets gehoord van Dienst Justis, neem dan contact op met www.justis.nl. Houd het aanvraagnummer bij de hand. Deze staat net als de contactgegevens vermeld in de bevestigingsmail.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Op de website van Justis vindt u hier meer informatie over. 

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie