Uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken van uitkeringen.

Aanpak

U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Voorbeelden van uittreksels zijn:

  •  aanvraag wijzigen gezag minderjarige
  •  bewijs van Nederlanderschap
  •  huwelijk/geregistreerd partnerschap
  •  nieuwe woning
  •  opleiding/school/examen
  •  overschrijven motorvoertuig
  •  pensioen

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Geef daarom bij uw aanvraag duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. U kunt het uittreksel alleen online aanvragen. De verwerkingstijd is zeven werkdagen.

Heeft u een uittreksel nodig voor de woningbouwvereniging en heeft u het snel nodig? Overlegt u dan met de woningbouwvereniging of het akkoord is dat u het uittreksel na zeven werkdagen overhandigt. Is dit niet akkoord, maak dan een afspraak via 088-3215000.

Kosten

Een BRP-uittreksel bij online aanvragen kost € 8,30 (tarief 2022).
Een BRP-uittreksel aan de balie kost € 14,65

Levertijd

U heeft het uittreksel binnen zeven werkdagen in huis.