Uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het geven van uitkeringen.

Let op

Bent u ondernemer en wilt u een uittreksel uit de BRP aanvragen dan kunt u inloggen met e-Herkenning. Log hier in met e-Herkenning om de aanvraag te doen

U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Voorbeelden van uittreksels zijn:

  •  aanvraag wijzigen gezag minderjarige
  •  huwelijk/geregistreerd partnerschap
  •  nieuwe woning
  •  opleiding/school/examen
  •  overschrijven motorvoertuig
  •  pensioen

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Geef daarom bij uw aanvraag duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. U kunt het uittreksel alleen online aanvragen. U ontvangt het document per post omdat het op gewaarmerkt papier gedrukt moet worden.

Een Bewijs van Nederlanderschap kunt u hier aanvragen.

Een BRP-uittreksel bij online aanvragen kost € 9,35 (tarief 2023).
Een BRP-uittreksel aan de balie kost € 15,45 (tarief 2023).

De verwerkingstijd is uiterlijk zeven werkdagen.