Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

Onderzoek naar adresfraude

Voor een goede adrescontrole werken wij mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan ons. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Het adres onderzoek

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs zijn wij bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.

Het adresonderzoek kan bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie van uw adres!

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente waar u gaat wonen. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u aan ons doorgeven. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Doe dan een verzoek voor een adres adresonderzoek. U vindt dit in het oranje blok.