Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

Er zijn een aantal (overheids)instanties, zoals pensioenfondsen, het UWV en de Belastingdienst, die uw persoonsgegevens van de Basisregistratie Personen (BRP) mogen gebruiken. De gegevens in de BRP zijn niet openbaar. De instanties die gegevens uit de BRP afnemen, bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren. 

Aanpak

U kunt geheimhouding persoonsgegevens digitaal aanvragen. U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven. Als u binnen of naar een andere gemeente verhuist, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan.

Voorwaarden

Heeft u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • Niet-commerciële instellingen;
  • Stichting SILA (ledenadministratie kerkgenootschappen);
  • Stichtingen met een maatschappelijke functie.

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Levertijd

Wij verwerken de geheimhouding binnen 4 weken.