Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. U mag deze aangifte ook zelf doen als familielid. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. De gemeente zorgt ervoor dat de Basisregistratie Personen (BRP) wordt aangepast. Het overlijden wordt geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

Aanpak

Degene die de aangifte doet ontvangt ook een verlof tot begraven/cremeren. Dit is de toestemming voor het begraven of cremeren. Een uittreksel van de overlijdensakte heeft u soms nodig bij instanties om aan te tonen dat iemand is overleden.

U kunt online aangifte van overlijden doen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Heeft u dit niet, neem dan contact op met team Persoonsinformatie.

Wordt de overledene op een gemeentelijke begraafplaats in Hollands Kroon begraven dan kunt u, na de aangifte van overlijden, verder gaan met de aangifte voor begraven. U hoeft dan niet opnieuw in te loggen en de al ingevulde gegevens worden meegenomen. (Zie ook: begraafplaatsen in Hollands Kroon)

Voorwaarden

  • Een B-envelop (een envelop voor het Centraal Bureau voor de Statistiek ‘CBS’ met daarin het formulier waarop de geneeskundige die het overlijden heeft geconstateerd de gegevens over de doodsoorzaak heeft vermeld).
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of een gemeentelijke lijkschouwer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor een crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Als een begrafenis of crematie moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
  • Verlof tot ontleding nodig, dan is de wilsbeschikking van de overledene nodig.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in aan te tekenen.

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

De overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 5 werkdagen na overlijden worden begraven of gecremeerd. Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Neemt u, of uw begrafenisondernemer dan contact op met de gemeente.

Kosten

Een afschrift van de akte uit de burgerlijke stand kost € 14,65 (tarief 2022).