Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Wilt u stoppen met uw bedrijf, bent u 55 jaar of ouder? En is uw gezinsinkomen al enkele jaren onder bijstandsniveau? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

U heeft DigiD nodig. Heeft u die nog niet? Vraag hier dan DigiD aan.

Heeft u DigiD? Klik dan op de knop 'IOAZ aanvragen' op deze pagina. Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u een e-mail van de aanvraag. Ontvangt u die mail niet direct, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

  • U bent 55 jaar of ouder en u hebt nog geen recht op AOW.
  • Uw inkomen van u en uw partner is beneden het niveau van de bijstand.
  • U heeft de laatste 10 jaar of langer voor uw eigen inkomen gezorgd.
  • U heeft de laatste 3 jaar een eigen bedrijf gehad.
  • U blijft ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel totdat u een brief van de gemeente heeft gekregen waarin staat dat u recht hebt op een IOAZ-uitkering.

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een uitkering krijgt, hebben u en uw partner een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best moet doen om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.
Krijgt u een uitkering of vraagt u een uitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, of u getrouwd bent of samenwoont en met wie, en wat u eventueel verdient met een bijbaan. Bent u alleenstaand en wonen er anderen in dezelfde woning als waar u in woont dan heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt immers met medebewoners ('kostendelers') de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u dat ook aan ons door.

Geen kostendeler

  • jongeren tot 21 jaar.
  • studenten die een studie volgen en recht hebben op studiefinanciering (WSF 2000).
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
  • kamerhuurders en gasten die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Dus kinderen die thuis wonen en naar school gaan of studeren tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Kinderen van 21 jaar of ouder die thuis wonen en niet studeren tellen wél mee.

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kan de gegevens dan aanvullen.

Als u de aanvraag compleet inlevert, ontvangt u snel onze beslissing. In elk geval binnen acht weken. Deze periode kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.

Als u een IOAZ aanvraagt moet u bijlagen uploaden. In deze video kan u zien hoe dit moet: (klik op de afbeelding)

Klik op de afbeelding voor een makkelijke uitleg voor het uploaden van documenten.

Klik op de afbeelding voor een eenvoudige uitleg voor het uploaden van documenten.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie