Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers en ondernemers (Tozo)

ZZP'ers en ondernemers in Hollands Kroon kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze landelijke regeling komt voort uit de maatregelen rondom de coronacrisis.

Kijkt u op de website van de Rijksoverheid voor een overzicht van alle tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers.

Financiële ondersteuning na Tozo 5 (Tijdelijke vereenvoudigde Bbz regeling)

Op 30 september stopt de Tozo-regeling. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u de tijdelijke vereenvoudigde Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

De tijdelijke vereenvoudigde Bbz regeling biedt 2 mogelijkheden:

 • Als u tij­de­lijk niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen tot aan de bijstandsnorm.
 • Hebt u geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen of het af­los­sen van pro­ble­ma­ti­sche schul­den en kunt u geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan kunt u mis­schien een le­ning voor be­drijfs­ka­pi­taal krij­gen van de ge­meen­te.

Vanaf 1 oktober tijdelijk soepele voorwaarden

Het kan zijn dat u al eens hebt gehoord van het Bbz. De regeling is niet nieuw en op dit moment gewoon aan te vragen. Toch adviseren wij u om daarmee te wachten tot 1 oktober. De voorwaarden worden vanaf die datum tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022. Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen. Op dit moment zijn wij bezig alle versoepelingen te verwerken.

De Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt verlengt. Tozo 5 is vanaf 1 juli 2021 aan te vragen en loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021.

Let op

Bij Tozo 5 geldt een partnertoets. Dit houdt in dat de inkomsten van uw partner worden ingehouden op het bedrag waar u recht op heeft.

Voorbeeld 1: Uw partner verdient per maand € 1.000,00 netto. U heeft recht op € 1.541,00. Hier wordt de € 1.000,00 inkomsten van uw partner vanaf getrokken. Hierdoor ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering van € 541,00.

Voorbeeld 2: Uw partner verdient per maand € 2.000,00 netto. U heeft recht op € 1.541,00 bijstand. Dit betekent dat de inkomsten van uw partner hoger zijn dan uw bijstandsbedrag. U heeft dan geen recht op een Tozo 5 bijstandsuitkering.

Aanpak

U heeft DigiD nodig. Heeft u die nog niet? Vraag hier dan DigiD aan.

Heeft u DigiD?  U vult het formulier in en verstuurd de aanvraag. Heeft u in het formulier aangegeven dat u een partner heeft? Dan ontvangt uw partner een mail met een link. Uw partner klikt op de link en logt in met DigiD. Onderaan het formulier vinkt uw partner aan dat hij akkoord gaan met de ingevulde informatie en verstuurt het formulier.

Na het versturen krijgt u een email van de aanvraag. Krijgt u die mail niet direct, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

Bij dit formulier moet u de volgende bestanden uploaden:

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de extra inkomensondersteuning gestort moet worden
 • De laatste jaarrekening als dat kan.
 • Loonstrook van inkomsten partner (als deze er is)
 • Andere informatie waaruit blijkt dat u de Tozo nodig heeft.

Voor aanvraag lening bedrijfskrediet:

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • Informatie waaruit blijkt dat het aangevraagde krediet nodig is.
 • De laatste jaarrekening als dat kan.
 • Ingevulde en ondertekende Minimisverklaring
 • Andere informatie waaruit blijkt dat u de Tozo in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.

Voorwaarden

U kunt de Tozo alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen. En uw inkomsten zijn onder het sociaal minimum.*

Is uw bedrijf door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen gekomen? Misschien kunt u een lening voor bedrijfskapitaal ontvangen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

*sociaal minimum netto per maand:

gehuwden en samenwonenden:

 • Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1541,00
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
 • Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
 • Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • Van 21 tot AOW-leeftijd € 1078,70
 • Van 18 tot 21 jaar € 266,29

Levertijd

Binnen 2 of 3 dagen ontvangt u een reactie op de aanvraag. Binnen 4 weken weet u of u de Tozo ontvangt. Misschien vragen wij om extra informatie.

Bijzonderheden

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, wij controleren de gegevens bij de aanvraag en achteraf. Wij mogen bij andere organisaties en personen informatie over u opvragen die belangrijk zijn voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld controleren we of u de juiste tegemoetkoming Tozo heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij u nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft doorgegeven, krijgt u een boete en moet u de tegemoetkoming Tozo terugbetalen.

Telt deze tegemoetkoming mee als inkomen?

Ja, de Tozo uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen. Op grond hiervan wordt de draagkracht in de Awir bepaald voor het recht op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze tegemoetkoming. Lees hierover meer.

Heeft u een partner en krijg u van ons een Tozo uitkering?

Dan ontvangt u allebei een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook voor allebei opgeven bij de belastingaangifte. Misschien betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze tegemoetkoming.

Boodschap van wethouder Theo Meskers

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie