Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers en ondernemers (Tozo)

ZZP'ers en ondernemers in Hollands Kroon kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze landelijke regeling komt voort uit de maatregelen rondom de coronacrisis.

Kijkt u op de website van de Rijksoverheid voor een overzicht van alle tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers.

Informatie over Tozo 4

Per 1 april 2021 wordt de Tozo regeling verlengd naar Tozo 4. Tozo 4 is aan te vragen vanaf 1 april 2021 en loopt tot 1 juli 2021. Ook bij Tozo 4 geldt er een partnertoets.

Informatie over Tozo 3

Per 1 oktober 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 april 2021. Tozo 3 is aan te vragen vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot 1 april 2021.

Wat kunt u aanvragen? U kunt een aanvraag doen voor:

 • een overbruggingsuitkering voor maximaal 6 maanden die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum;

en/of

 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 (Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).

Let op

Bij de Tozo 3 geldt een partnertoets. Dit houdt in dat de inkomsten van uw partner worden gekort op de voor u geldende norm.

Voorbeeld 1: Uw partner verdient maandelijks € 1.000,00 netto. De norm waar u recht op heeft is: € 1.536,34 hier wordt de € 1.000,00 inkomsten van uw partner vanaf getrokken. Hierdoor ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering van € € 536,34.

Voorbeeld 2: Uw partner verdient maandelijks € 2.000,00 netto. De norm waar u recht op heeft is: € 1.536,34. Dit betekent dat de inkomsten van uw partner hoger zijn dan de voor u geldende norm. U heeft dan geen recht op een Tozo 3 bijstandsuitkering.

Aanpak

Wilt u een inkomensondersteuning of lening bedrijfskrediet aanvragen, klik dan op de oranje button (Aanvragen inkomensondersteuning. U logt in met DigiD. De aanvrager vult de aanvraag volledig in en logt hierna uit met DigiD. De partner van de aanvrager (als dit is aangegeven op het formulier) ontvangt een mail met een link om de aanvraag via DigiD goed te keuren. De partner hoeft alleen het vakje ik ga akkoord met bovenstaande informatie aan te vinken en het formulier in te zenden.

Bij dit formulier moet u de volgende items uploaden voor aanvraag inkomensondersteuning:

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening
 • Loonstrook van inkomsten partner (indien aanwezig)
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Voor aanvraag lening bedrijfskrediet:

 • Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden;
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet
 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening
 • Ingevulde en ondertekende Minimisverklaring
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.

Voorwaarden

U kunt de regeling alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum * komt. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

* sociaal minimum netto per maand:

gehuwden en samenwonenden:

 • Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1512,90
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66
 • Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25
 • Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • Van 21 tot AOW-leeftijd € 1075,44
 • Van 18 tot 21 jaar € 265,49.

Kosten

Geen

Levertijd

Binnen 2 (of 3) dagen ontvangt u een reactie op de aanvraag. Binnen 4 weken weet u of u in aanmerking komt.

Bijzonderheden

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente zal proberen om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u de juiste bijstandsuitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij u nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moeten wij u een boete opleggen en wordt de bijstandsuitkering teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de bijstandsuitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Heeft u een partner en krijg u van ons een aanvullende bijtandsuitkering?

Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook voor beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Boodschap van wethouder Theo Meskers

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie