Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen weg. Veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar een beetje doen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan eerst. Misschien hebben zij moeite om de huur of hypotheek te betalen. Om deze mensen voor een tijdje te helpen is er de tegemoetkoming TONK.

Wat is TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Voor wie is TONK?

Voor mensen die minder inkomen hebben door de Coronacrisis dan voor de Coronacrisis. Het maakt hierbij niet uit wat uw werk is: ondernemer, in loondienst of in een uitkering. De TONK is voor iedereen die hierdoor de huur/hypotheek gas, water en licht niet goed meer kunnen betalen.

Aanpak 

U heeft DigiD nodig. Heeft u die nog niet? Vraag hier dan DigiD aan.

Heeft u DigiD? Klik dan op de oranje knop 'aanvraag TONK' op deze pagina. U vult het formulier in en verstuurt de aanvraag. Heeft u in het formulier aangegeven dat u een partner heeft? Dan ontvangt uw partner een mail met een link. Uw partner klikt op de link en logt in met DigiD. Onderaan het formulier vinkt uw partner aan dat hij akkoord gaan met de ingevulde informatie en verstuurt het formulier.

Na het versturen krijgt u een email met bevestiging van de aanvraag. Krijgt u die mail niet direct, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op.

Hoe hoog is de TONK uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw inkomen op dit moment
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Hollands Kroon.
 • Uw inkomen is door de Coronacrisis 15% minder dan voor de Corona crisis.
 • De TONK uitkering wordt alleen gegeven voor privé woonkosten (huur/hypotheek, gas, water en licht).
 • Uw vermogen als u alleen woont is maximaal € 10.000,- of € 20.000,- wanneer u samenwoont, gehuwd of alleenstaande ouder bent.
 • Het maximale bedrag dat u iedere maand aan TONK uitkering kunt krijgen is € 1.000,-.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering van januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u het extra geld op uw inkomen echt nodig heeft. U kunt de TONK-uitkering dus met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 januari 2021.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, wij controleren de gegevens bij de aanvraag en achteraf. Wij mogen bij andere organisaties en personen informatie over u opvragen die belangrijk zijn voor de TONK uitkering. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij u nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft doorgegeven, krijgt u een boete en moet u de TONK uitkering terugbetalen.

Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?

Na invullen van het aanvraagformulier, is dit nog géén recht op de TONK-uitkering. Wij bekijken uw gegevens en we nemen een besluit over uw aanvraag. Misschien vragen wij om extra informatie. Wij proberen om u binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Bijlagen

U moet een aantal bijlages uploaden om de aanvraag te kunnen versturen. Zorg ervoor dat u de volgende documenten alvast op uw computer heeft staan.

Als u een partner heeft waarmee u samenwoont, hebben wij van uw partner ook alle onderstaande bewijsstukken nodig.

 • Kopie paspoort/ identiteitskaart
 • Bankafschriften van alle rekeningen van januari 2020
 • Bankafschriften van alle rekeningen van januari 2021
 • Bankafschriften van alle spaarrekeningen van januari 2021
 • Bewijsstukken inkomsten januari 2021
 • Mocht januari 2021 geen goede afspiegeling zijn van uw inkomsten, dan mag u twee andere maanden toesturen die wel een goed beeld geven van uw inkomsten
 • Laatste bankafschrift waar de tegemoetkoming TONK op betaald moet worden

Uitleg over uploaden van de bijlagen

Klik op de afbeelding voor een eenvoudige uitleg voor het uploaden van documenten.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie