Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijstandsuitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

U kunt een IOAW-uitkering aanvragen als:

 • u na uw 50e werkloos bent geworden en een volledige WW-uitkering hebt gehad;
 • u na uw 50e een WGA-uitkering hebt gehad en deze bijstandsuitkering is gestopt omdat u niet langer tenminste 35% arbeidsongeschikt bent;
 • u kunt en wilt werken;
 • u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Aanpak

Wat gebeurt er als ik een bijstandsuitkering heb aangevraagd? Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen nadat u het aanvraag- en inlichtingenformulier met de bewijsstukken hebt opgestuurd naar de gemeente. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging van de aanvraag. Binnen uiterlijk 5 werkdagen nadat u de aanvraag heeft ingediend neemt de behandelaar telefonisch contact met u op over de afhandeling van de aanvraag.

Voorwaarden

Waaraan moet u voldoen na een bijstandsuitkering op grond van de Werkloosheidswet?

 • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent op af na het bereiken van de 50-jarige leeftijd werkloos geworden.
 • U heeft de maximale uitkeringsduur van de WW doorlopen, die langer dan drie maanden heeft geduurd.

Waaraan moet u voldoen na een loongerelateerde uitkering van de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)?

 • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft op of na de leeftijd van 50 jaar recht gekregen op een loongerelateerde WGA-uitkering als bedoeld in de WIA.
 • Die uitkering is beëindigd omdat u minder dan 35% arbeidsgeschikt bent.

Arbeidsplicht

Als u van de gemeente een bijstandsuitkering krijgt, hebben u en uw partner een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best moet doen om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Informatie over uw situatie melden

Krijgt u een bijstandsuitkering of vraagt u een bijstandsuitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, of u getrouwd bent of samenwoont en met wie en wat u eventueel verdient met een bijbaan. Bent u alleenstaand en wonen er anderen in dezelfde woning als waar u in woont dan heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt immers met medebewoners ('kostendelers') de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u dat ook aan ons door.

Geen kostendeler

Het is belangrijk om te weten met wie u in hetzelfde huis woont. Dat zijn kostendelers. De volgende medebewoners zijn geen kostendeler.

 • Medebewoners jonger dan 21 jaar.
 • Medebewoners met wie u een commerciële huur- of kostgangersovereenkomst hebt. Behalve als dit een (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus is. Dat zijn wel kostendelers.
 • Studenten die recht hebben op een studiebeurs.
 • Scholieren die recht hebben op een toelage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Medebewoners die een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.

Levertijd

De beslissing op de aanvraag krijgt u binnen acht weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met acht weken. Het afhandelen van de aanvraag kan ook langer duren als u de gegevens, die nodig zijn voor de afhandeling van de aanvraag, niet op tijd inlevert.

Bijzonderheden

Bij dit formulier moet u diverse bijlagen uploaden. In dit filmpje kunt u zien hoe dit moet: (klik op de afbeelding)

Klik op de afbeelding voor een eenvoudige uitleg voor het uploaden van documenten.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie