Bijstandsuitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

Een IOAW- uitkering is een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen.

Aanpak

U heeft DigiD nodig. Heeft u die nog niet?Vraag hier dan DigiD aan.

Heeft u DigiD? Klik dan op de knop 'IOAW aanvragen' op deze pagina. Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u een e-mail van de aanvraag. Ontvangt u die mail niet direct, dan is het misschien niet goed gegaan. Neem dan contact met ons op. Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker van ons contact met u op.

Voorwaarden

  • u na uw 50e werkloos bent geworden en een complete WW-uitkering hebt gehad;
  • u na uw 50e een WGA-uitkering hebt gehad. Deze bijstandsuitkering is gestopt omdat u niet langer tenminste 35% arbeidsongeschikt bent;
  • u kunt en wilt werken;
  • u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van kinderen onder de 18 telt niet mee.

Arbeidsplicht

Als u van ons een bijstandsuitkering krijgt, hebben u en uw partner een arbeidsplicht. Dat betekent dat u uw best moet doen om snel betaald werk te vinden. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Wij kunnen u helpen bij het vinden van werk. Krijgt u werk aangeboden? Dan neemt u dat aan, ook als dit werk niet aansluit bij uw opleiding.

Informatie over uw situatie melden

Krijgt u een bijstandsuitkering of vraagt u een bijstandsuitkering aan, dan bent u verplicht om alle informatie over uw situatie aan ons door te geven. Bijvoorbeeld over wie u bent, of u getrouwd bent of samenwoont en met wie en wat u eventueel verdient met een bijbaan. Bent u alleenstaand en wonen er anderen in dezelfde woning als waar u in woont dan heeft de gemeente van die mensen gegevens nodig. U kunt immers met medebewoners ('kostendelers') de woonkosten delen. Verandert uw situatie of die van medebewoners, dan geeft u dat ook aan ons door.

Geen kostendeler

  • jongeren tot 21 jaar.
  • studenten die een studie volgen en recht hebben op studiefinanciering (WSF 2000).
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
  • kamerhuurders en gasten die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Dus kinderen die thuis wonen en naar school gaan of studeren tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Kinderen van 21 jaar of ouder die thuis wonen en niet studeren tellen wél mee.

Levertijd

Wij controleren of uw gegevens compleet zijn. Als wij nog iets missen, nemen wij contact met u op. U kan de gegevens dan aanvullen.

Als u de aanvraag compleet inlevert, ontvangt u snel onze beslissing. In elk geval binnen acht weken. Deze periode kunnen wij verlengen met nog acht weken. Bijvoorbeeld als wij extra gegevens van u nodig hebben.

Bijzonderheden

Als u een IOAW aanvraagt moet u bijlagen uploaden. In deze video kan u zien hoe dit moet: (klik op de afbeelding)

Klik op de afbeelding voor een makkelijke uitleg voor het uploaden van documenten.

Klik op de afbeelding voor een eenvoudige uitleg voor het uploaden van documenten.